สถานทูตสหรัฐฯ เผยโฉมและเริ่มต้นงานก่อสร้างอาคารสถานทูตแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีความทันสมัย หรูหรามากกว่าเดิม โดยจะยังคงสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของไทยด้วย

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดแผนก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของสถานทูตสหรัฐฯ ในปัจจุบัน จะเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานของสถานทูต รองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้มากกว่า 1,000 คน ตลอดจนพัฒนาพื้นที่สำหรับภารกิจทางการทูตและบริการด้านกงสุลให้ทันสมัย

สถานทูตสหรัฐฯ ทุ่มงบก่อสร้างอาคารใหม่ รูปแบบและภูมิทัศน์ของอาคารแห่งใหม่จะสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย โดยมีการใช้โครงสร้างคล้ายชานเพื่อสร้างพื้นที่พบปะที่มีร่มเงา ตลอดจนมีลักษณะการออกแบบสไตล์ล้านนา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมไทยเดิมของภาคเหนือ

สถานทูตสหรัฐฯ ทุ่มงบก่อสร้างอาคารใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทันสมัยนี้ยังตั้งเป้าที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับ Silver ภายใต้มาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design และผสมผสานองค์ประกอบด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบการบริหารจัดการน้ำฝนบนพื้นผิวและหลังคา และระบบปรับอากาศแบบแลกเปลี่ยนพลังงาน คุณลักษณะการออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างเหล่านี้จะลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและแบ่งเบาภาระการใช้สาธารณูปโภคของกรุงเทพฯ ได้ ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2025