"ประกาศราชกิจจา" เผยแพร่ประกาศปปง. ให้ผู้เสียหายจากการถูกฉ้อโกงทรัพย์สินในคดี "พิยดา"แม่ค้ามือถือออนไลน์ ให้รีบยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินและชดใช้ความเสียหายภายใน 30 วันนับจากนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10 /2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย "นางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก" (เพิ่มเติม) จำนวน 23 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจ ดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการ ตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

 ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้องดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ผู้เสียหายคดี "พิยดา" ยื่นคำร้องทวงทรัพย์ภายใน 30 วัน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64  เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ติดตามจับกุมตัว น.ส.พิยดา ทองคำพันธ์ อายุ 19 ปี  เจ้าของอินสตาแกรม "Phonebymint" ร้านขายโทรศัพท์มืถถือออนไลน์ ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อนหน้าตำรวจบุกเข้าจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้ โดยให้การว่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินจากผู้ที่ถูกหลอกให้โอนเงินค่าสินค้า

 

ห้องสืบสวน : ตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านพัก 

 

นอกจากนี้ ตำรวจยังได้บุกค้นที่บ้านแฟนหนุ่ม ของ น.ส.พิยดา ปรากฏว่าไม่พบตัว น.ส.พิยดา แต่พบทรัพย์สินหลายรายการ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าแบรนเนม รวมถึงรถยนต์เก๋ง BMW ซึ่งถูกระบุว่า ซื้อมาด้วยเงินสด ทำให้เห็นว่า น.ส.พิยดา ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา จากเงินที่หลอกลวงมา ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมด ถูก ปปง. อายัดไว้ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ผู้เสียหายคดี "พิยดา" ยื่นคำร้องทวงทรัพย์ภายใน 30 วัน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ผู้เสียหายคดี "พิยดา" ยื่นคำร้องทวงทรัพย์ภายใน 30 วัน

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด