น่าน - นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อม เปิดถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน 18 ต.ค.นี้ ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

นายสุรพล เทียนสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ยังมีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันระดับประเทศหมื่นกว่าราย ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของ จ.น่าน ผู้ติดเชื้อเป็น 0 ติดต่อกันมากว่า 1 สัปดาห์แล้ว เทศบาลเมืองน่านจำเป็นต้องเปิดที่ทำมาหากินให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดมีรายได้  ดังนั้นเทศบาลเมืองน่านได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดถนนคนเดินในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน

 

ทม.น่าน พร้อมเปิดถนนคนเดิน 8 ต.ค.-ท่ามกลางคุมเข้มโควิด

โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองน่าน ได้รับการตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน พร้อมทั้ง อปพร. ,อสม และ พ่อค้าแม่ค้าที่จะนำของมาขายทุกคนได้รับการวัคซีนโควิด-19 ทุกคนแล้ว และทางกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองน่าน ได้ทำการตรวจคัดกรองด้วย Antigen test kit (ATK)  ทุก 7 วัน เพื่อความปลอดภัย ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดน่าน 

ทม.น่าน พร้อมเปิดถนนคนเดิน 8 ต.ค.-ท่ามกลางคุมเข้มโควิด

“พ่อค้าแม่ค้า ต้องใส่หมวกคลุมผม และถุงมือทุกครั้ง ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ผู้ประกอบการค้าจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนขายสินค้าทุกวัน จัดให้มีจุดแอลกอฮอลล์ เจล จุดล้างมือ ผู้ประกอบการค้าเข้าจำหน่ายสินค้าล็อคละไม่เกิน 2 คน ผู้ประกอบการค้าที่มีล็อกติดฟุตบาท จะต้องตั้งโต๊ะให้ติดฟุตบาทโดยให้ผู้ขายยืนบนฟุตบาท เพื่อเว้นระยะห่างของทางเดินตามที่เทศบาลกำหนด โดยจะต้องเก็บร้านให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 22.00 น. ”นายสุรพล กล่าว

ทม.น่าน พร้อมเปิดถนนคนเดิน 8 ต.ค.-ท่ามกลางคุมเข้มโควิด

โดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร /น่าน