ครม. เห็นชอบการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 4 แสนโดส จากฮังการี พร้อมอนุมัติอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญา ระบุดำเนินงานตามแผนจัดหาวัคซีน 126.2 ล้านโดส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ครม. เห็นชอบให้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ แอสตร้าเซนเนก้า จากประเทศฮังการี จำนวน 400,000 โดส 

 

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติ ให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ลงนามในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างฮังการีกับประเทศไทย และร่าง Tripartite Agreement ระหว่าง ฮังการี ประเทศไทย และแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

 

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อ AstraZeneca

 

นายธนกร กล่าวอีกว่า การจัดซื้อวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า จากฮังการี จะมีการลงนามในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างฮังการี และ ประเทศไทย โดยสาระสำคัญของร่างฯ ดังนี้..

 

  • การขนส่งวัคซีน
  • กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง
  • การรักษาความลับ
  • กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท
  • Indirect taxes/VAT มีการลงนามและร่าง Tripartite Agreement  ระหว่างฮังการี ไทย และ AstraZeneca ซึ่งจะใช้ร่างเอกสารแบบเดียวกันที่ไทยจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 

 

ครม. อนุมัติให้ กรมควบคุมโรค จัดซื้อ แอสตร้าเซนเนก้า จากฮังการี

ในส่วนของมีสาระสำคัญ ในการซื้อวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ประกอบด้วย

  1. Indirect taxes/VAT
  2. การส่งมอบ
  3. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

“การจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมเป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ 126.2 ล้านโดส มั่นใจว่าปีนี้จะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้อย่างร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนธันวาคม 2564 ”  นายธนกร  กล่าว

 

ครม. อนุมัติให้ กรมควบคุมโรค จัดซื้อ แอสตร้าเซนเนก้า จากฮังการี