พนักงาน-ลูกจ้าง ที่ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ไม่ต่อสัญญาจ้างให้ 14 คน บุกร้องขอความช่วยเหลือผู้ว่าฯ เตรียมประสานเทศบาลชี้แจงภายใน 3 วันว่าเป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือไม่ ขณะนายกฯ แจงทำตามกรอบระเบียบกฎหมายยันไม่ได้มีการกลั่นแกล้ง

5 ตุลาคม 2564  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั้งพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 14 คน ที่ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ไม่ได้ต่อสัญญาจ้างให้  รวมทั้งญาติพี่น้อง ได้เดินหน้าบุกร้องผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ช่วยเหลือเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรม  เนื่องจากถูกเลิกจ้างแบบกะทันหันไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้ได้รับความเดือดร้อน  ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด  และ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   ก็ได้มารับเรื่องจากผู้ที่มาร้องเรียน  

พนักงานเทศบาลถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมบุกร้องผู้ว่าฯ
              
โดยนายธัชกร  หัตถาธยากูร  ผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวว่า  ภายหลังรับเรื่องจากผู้ร้องทางจังหวัดก็จะได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอน  ซึ่งในส่วนของจังหวัดก็มีบทบาทในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด  ก็จะได้ตรวจสอบว่าการที่ทางเทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างทั้ง 14 คนนั้นเป็นไปตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารท้องถิ่นหรือไม่   ซึ่งก็จะได้ประสานทางเทศบาลเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวภายใน 3 วัน  โดยจะต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
              

ด้านนายสกล  ไกรรณภูมิ  นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  ก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างประท้วงว่าถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมว่า  ตามหลักการบริหารของเทศบาลก็แบ่งออกเป็น 3 แท่ง  คือ ฝ่ายสภาที่ทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ฝ่ายข้าราชการประจำ คือ ปลัด  รองปลัด   ผอ.กอง  หัวหน้าส่วน  พนักงาน  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต่างๆ  ซึ่งตามกรอบระยะเวลาฝ่ายสภาก็มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี กรอบลูกจ้างก็ระยะเวลาในการทำงาน 1 ปีซึ่งทุกคนที่เข้ามาสมัครทำงานก็ทราบระเบียบอยู่แล้ว  ในส่วนแท่งบริหารของตำแหน่งนายกเทศมนตรี คือ การขับเคลื่อนนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาไว้   

พนักงานเทศบาลถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมบุกร้องผู้ว่าฯ

ดังนั้นคนที่เข้ามาทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาหรือพนักงานจ้างตามภารกิจ  ก็จะต้องทราบอยู่แล้วว่าสัญญาจ้างปีต่อปี  ซึ่งการที่ไม่ได้ต่อสัญญาจ้างทั้ง 14 คนนั้นก็เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและระเบียบที่กำหนด   ซึ่งทั้งสำนักงานเทศบาลมีบุคลากรมากกว่า 700 คน  การที่ไม่ต่อสัญญาจ้างในบางตำแหน่ง  ก็เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเหมาะสมให้สอดคล้องกับการบริหารงาน   ยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใด
                                                                                         
โดย - สุรชัย    พิรักษา