ตาก- สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพให้ ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เผยสถานการณ์ส่วนใหญ่น้ำได้ลดลงแล้ว มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 500 ราย

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทยให้ชาวอุ้มผางในเขต ต.อุ้มผาง และเริ่มมอบให้กับชาวบ้านหมู่ 1 บ้านใหม่ท่าแพ เขตอบต.อุ้มผาง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ทำให้บ้านที่อยู่อาศัย ที่พักตามสถานบริการ สถานที่ราชการ รวมทั้งสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยทาง อ.อุ้มผาง ได้รับถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยมาทั้งหมด 440 ถุง

สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพเยียวยาน้ำท่วมอุ้มผาง

นายพัชรพล กล่าวว่า จากอุทกภัยที่ผ่านมาใน อ.อุ้มผาง ได้สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต ต.อุ้มผาง และพื้นที่หมู่ที่ 1 โดยภาพรวมทั้งหมดมีผู้ประสบภัยทั้งหมดกว่า 500 ราย บ้านเรือนเสียหาย 80 หลัง รถยนต์ 20 คัน จักรยานยนต์ 61 คัน แต่ขณะนี้น้ำได้ลดลงเป็นส่วนมาก และขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของ และให้ความชวยเหลือด้านต่างๆจากภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้ช่วยเหลือนำสิ่งของไปบริจาค และเข้าไปช่วยเคลียร์พื้นที่ ที่เต็มไปด้วยดินโคลนในเขตชุมชนอุ้มผาง สิ่งของที่ได้รับบริจาคได้ส่งไปถึงมือประชาชนที่ประสบภัยแล้ว

 

สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพเยียวยาน้ำท่วมอุ้มผาง

โดย สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี /ตาก