พัทลุง - ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพบปะเกษตรกร อ.เมือง อ.ควนขนุน และ อ.เขาชัยสน หวังต่อยอดขับเคลื่อน “พัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 ตุลาคม 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ควนขนุน และ อ.เขาชัยสน  เพื่อพบปะกับเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรในทุกรูปแบบ ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง เพื่อการต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการ “พัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน”

ขับเคลื่อนต่อยอด “พัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน”

ซึ่งจุดแรกที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินทางไป คือ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม กับเกษตรทฤษฏีใหม่ ของนายเดชา ศรีเมือง ในพื้นที่ ม.4 ต.เขาเจียก  อ.เมืองพัทลุง เป็นการปลูกพืชสวนผสม เน้นพืชผักตามฤดูกาล และการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ไข่ ที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี 

ขับเคลื่อนต่อยอด “พัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน”
 

นอกจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังในพื้นที่ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน ซึ่งเป็นแปลงของเกษตรกรดีเด่น ของนาย อิสระ เกตุสุวรรณ  และยังได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ด้านการเกษตรอีกด้วย   นาย อิสระฯ เป็นเกษตรกรที่เน้นด้านปศุสัตว์ และการประมงเป็นหลัก เช่นเดียวกับเกษตรกรอีกรายในพื้นที่ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรในพื้นที่ ให้รู้จักพึ่งพาตนเองได้ และมีการคิดค้นต่อยอด ผลผลิตทางการเกษตร พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรุ่นหลัง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

ขับเคลื่อนต่อยอด “พัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน” ขับเคลื่อนต่อยอด “พัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน”

ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน มีเกษตรกรหน้าใหม่ และอายุยังน้อย หันมาสนใจงานด้านการเกษตรมากขึ้น  ไม่เว้นแม้แต่ข้าราชการบางรายที่เบื่อสังคมเมือง เบื่อความวุ่นวาย หันมาให้ความสำคัญกับงานด้านการเกษตรปลูกพืชผักกินเอง และคาดว่าในอนาคต อาชีพเกษตรกรน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแน่นอน.

ขับเคลื่อนต่อยอด “พัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน”
 

ภาพ/ข่าว โดย
ธัญวีร์  จันทร์สุขศรี จ.พัทลุง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด