สิงห์อมควันสำลัก พรุ่งนี้บุหรี่ขึ้นราคา ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต" มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 กันยายน 25564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นภาษีบุหรี่ใหม่ มีผล 1 ต.ค.

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขึ้นภาษีบุหรี่ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขึ้นภาษีบุหรี่ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขึ้นภาษีบุหรี่ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.