ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่น ป.ป.ช. สอบกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ระงับการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษตามคำสั่ง คสช ที่ 72/2559 พร้อมได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้กับบริษัทเหมืองทองคำ เป็นการทำผิดพ.ร.บ.แร่ 2560 และผิดพ.ร.บ.ฮั้วประมูล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 กันยายน 2564 สืบเนื่องจาก กรณีกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงเท็จต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า ยังไม่อนุญาตอาชญาบัตร เพราะติดคำสั่ง คสช ที่ 72/2559 ข้อ 2 ทำให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้แจงไปที่กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ และต่อมา พบหลักฐานข้อเท็จจริง ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้กับบริษัทเหมืองทองคำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปก่อนแล้ว

 

นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ ตัวแทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องใหญ่ที่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ต้องดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มประชาสังคมฯ ได้ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สอบสวนดำเนินคดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นป.ป.ช.เอาผิดก.อุตฯกรณีเหมืองแร่ทองคำ
 

ทั้งนี้ ผลการติดตามความคืบหน้าผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งว่า ได้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐาน ให้ ป.ป.ช.  แล้ว และ ป.ป.ช. ได้ประสานขอพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน จะเป็นพยานในคดีนี้ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นป.ป.ช.เอาผิดก.อุตฯกรณีเหมืองแร่ทองคำ

ก่อนหน้านี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงเท็จกรณีการอ้างว่าระงับการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ ไว้ตามคำสั่ง คสช ที่ 72/2559 โดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากปรากฎพยานหลักฐานว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษให้กับบริษัทเหมืองทองคำไปแล้ว

 

นางวันเพ็ญ กล่าวว่า การอนุญาตดังกล่าว ทำผิด พ.ร.บ.แร่ 2560 มาตรา 19 และมารตรา 21 โดยไม่มีการประกาศเขตแหล่งแร่ และไม่มีการประมูล ทำผิดกฎหมายฮั้วประมูล มาตรา 9, 11, 12 และ มาตรา 13  โดยกรณีนี้ กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ได้ยื่นป.ป.ช. ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นป.ป.ช.เอาผิดก.อุตฯกรณีเหมืองแร่ทองคำ