ดอนเมืองโทลล์เวย์ห่วงใยผู้ร่วมทาง รณรงค์ให้ใช้คูปองแทนเงินสด เนื่องจากชุดคูปองไม่มีการเวียนใช้งาน อีกทั้งจัดทำคูปองเพื่อใช้จ่ายค่าผ่านทาง ลดได้ 5%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 กันยายน 2564 สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นยังคงต้องเดินทางอยู่ ทางดอนเมืองโทลล์เวย์ห่วงใยผู้ร่วมทาง  คำนึงถึงความปลอดภัย  อันเกิดจากการสัมผัสโดยตรงจากธนบัตร  และเหรียญที่ใช้ชำระค่าผ่านทาง  ขอรณรงค์ให้ใช้คูปองแทน  เพื่อลดเงินสด  ลดเสี่ยง  เลี่ยงติดเชื้อ  เนื่องจากชุดคูปองไม่มีการเวียนใช้งาน  โดยคูปองทุกเล่มจะอยู่ในถุงพลาสติก   ซึ่งผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนจำหน่าย และพนักงานที่อยู่ในตู้เก็บเงินล้างมือทำความสะอาดบ่อย ๆ มีเจลล้างมือประจำทุกตู้  และฉีดฆ่าเชื้อตู้เก็บเงินค่าผ่านทางเรื่อย ๆ  คูปองจะใช้เพียงมือเดียวในแต่ละครั้งโดยใช้แล้วทิ้งเลย  นอกจากจะมีความปลอดภัยแล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย โดยดอนเมืองโทลล์เวย์จัดทำคูปองเพื่อใช้จ่ายค่าผ่านทาง ลดได้ 5% คูปอง 1 ชุด มี 20 ใบ มูลค่า 1,520 บาท สำหรับค่าผ่านทาง 80 บาท (ราคาเต็ม 1,600 บาท) และ มูลค่า 665 บาท  สำหรับค่าผ่านทาง 35 บาท (ราคาเต็ม 700 บาท)  เหมือนการใช้บริการ  20  เที่ยว  วิ่งฟรี  1  เที่ยว   และท่านยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการหยุดแพร่เชื้อระบาดของไวรัสโควิด – 19 สามารถซื้อได้ที่ตู้เก็บเงินผ่านทางทุกตู้   ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์รังสิต  ชั้น 2  หน้า AIS  และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ชั้นใต้ดิน  หน้า  Top Supermarket

ลดเงินสด ลดเสี่ยง เลี่ยงติดเชื้อ โทลล์เวย์ ห่วงใยผู้ร่วมทาง