เชียงราย - ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ TBC ผลักดันชาวเมียนมา 198 คนกลับประเทศ โดยมีทั้งกลุ่มที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ลงทะเบียนเพื่อขอกลับประเทศ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 กันยายน 2564 ที่สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง มอบหมายให้หน่วยประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ประจำพื้นที่ 1 (TBC) ฝ่ายไทย นำโดย ร.ต.วัชรชัย เมาะราศรี รักษาการ หัวหน้าศูนย์ประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา ฝ่ายไทย ร่วมกับกองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 นำโดยร.อ.พิสิฐ อภิเดช ผบ.ร้อย ม.3 ฉก.ม.3 และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย

กองกำลังผาเมืองผลักดันชาวเมียนมา 198 คนกลับประเทศ

โดยได้ดำเนินการผลักดันคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (ผู้ต้องกัก) ออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 158 คน และแรงงานเมียนมา 40 คน รวม 198 คน ซึ่งมีทั้งผู้กระทำผิด ทั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดเชียงรายที่ลงทะเบียนต้องการกลับประเทศ โดยได้ประสานขอความร่วมมือกับคณะกรรมการชายแดนเมียนมา - ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา ให้มีหน่วยงานทหารฝ่ายเมียนมา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็ก มาร่วมในการรับตัวบุคคลดังกล่าว โดยก่อนที่จะนำส่งมอบให้กับทางการเมียนมา ได้มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ด้วย

กองกำลังผาเมืองผลักดันชาวเมียนมา 198 คนกลับประเทศ

โดย ณัฐวัตร ลาพิงค์ / เชียงราย