แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง เร่งนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโพซอ และราษฎรในหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบติดเชื้อโรคโควิด-19

 

วันที่ 25 กันยายน 2564 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ถุง ให้แก่ รพ.สต.บ้านโพซอ โรงเรียนบ้านโพซอ ราษฎรบ้านโพซอ และชาวบ้านอิหลู่ ในพื้นที่ ต.เสาหิน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านโพซอหมู่ที่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

รัฐ-เอกชนเร่งช่วยเหลือ“เด็ก-ราษฎร”บ้านโพซอติดโควิด

โดยน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทครอบครัวผักสด และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รัฐ-เอกชนเร่งช่วยเหลือ“เด็ก-ราษฎร”บ้านโพซอติดโควิด
 

 

รัฐ-เอกชนเร่งช่วยเหลือ“เด็ก-ราษฎร”บ้านโพซอติดโควิด

อย่างไรก็ตาม การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความยากลำบาก เมื่อมีเหตุดินสไลด์ลงปิดเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านโพซอ ทำให้คณะของนายอำเภอต้อง หยุดรอที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน นานกว่า 1 ชั่วโมง จากนั้นถึงได้เดินทางต่อ หลังจากที่ทาง อบต.แม่คง ได้นำรถตักล้อยาง มาทำการตัดดินที่ปิดถนนออก จนรถสามารถวิ่งผ่านสัญจรไปมาได้

รัฐ-เอกชนเร่งช่วยเหลือ“เด็ก-ราษฎร”บ้านโพซอติดโควิด

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮองสอน