svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ชาวเผ่าอิ้วเมี่ยน ร้อง “ชวน”แก้ปัญหาถนน-สร้างอ่างเก็บน้ำ

24 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

น่าน - ชาวไทยชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่านยื่นหนังสือให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดินทางมามอบหน้ากากอนามัย -นมผงให้แก่กลุ่มเปราะบาง ช่วยแก้ปัญหความเดือดร้อน เรื่องถนนโลกพระจันทร์-สร้างอ่างเก็บน้ำ

วันที่ 24 กันยายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน นายสว่าง เปรมประสิทธิ์ ประธานองค์กรชุมชน ต.สะเนียน และอดีตกำนัน ต.สะเนียน นายอดิศวงศ์ สิริพลภักดี ส.อบต.บ้านห้วยระพี หมู่ 15 อบต.สะเนียน นายธนภัทร แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยระพี หมู่ 15 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน พร้อมชาวบ้านซึ่งชนเผ่าอิ้วเมี่ยน เข้ายื่นหนังสือให้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมคณะ ที่เดินทางนำมอบหน้ากากอนามัย หน้ากากเด็ก นมผง แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น เรื่องถนน บ้านห้วยเฮือ หมู่ที่ 11 บ้านสมุนใหม่ หมู่ที่ 16 ทุกครั้งที่มีความลำบากชาวบ้านจะระดมทุนกันเองควักเงินในกระเป๋าซื้อหินคลุกมาปู 

 

ชาวเผ่าอิ้วเมี่ยน ร้อง “ชวน”แก้ปัญหาถนน-สร้างอ่างเก็บน้ำ

ทั้งนี้ เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านระดมทุนได้เงิน 200,000 บาท ตั้งเป็นกองทุนซื้อหินคลุก มาปูผิวถนนทำให้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้ขณะนี้ถนนเริ่มชำรุดอีกแล้ว ชาวบ้านบอกไม่มีเงินจะระดมทุนแล้ว เนื่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรขายไม่ได้ และยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีก จึงเรียกร้องหน่วยงานรัฐช่วยเหลือ ที่ผ่านมามีเหตุการณ์แบกคนป่วยเดินเท้าออกมาหาหมอเสียชีวิตระหว่างทางไปหลายรายเพราะว่ารถไม่สามารถออกมาได้ ทั้งที่เป็นพื้นที่เขตอำเภอเมือง ห่างจังหวัดเพียง 20 กว่ากิโลเมตร ต้องทนลำบากมากว่า 50 ปีแล้ว

ชาวเผ่าอิ้วเมี่ยน ร้อง “ชวน”แก้ปัญหาถนน-สร้างอ่างเก็บน้ำ

นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องน้ำ มีความต้องการให้สร้างอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำสะเนียน บ้านห้วยขาม ในเขตการปกครองของ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโค้ง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน หากสร้างเสร็จแล้วจะสามารถช่วยเกษตรกร 7 ตำบล ในเขต อ.เมืองน่าน ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำนี้ สร้างอาชีพสร้างรายได้ภาคเกษตรแก่ราษฎร อ.เมืองน่าน ได้อย่างทั่วถึง 

ชาวเผ่าอิ้วเมี่ยน ร้อง “ชวน”แก้ปัญหาถนน-สร้างอ่างเก็บน้ำ

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่เดินทางมาครั้งนี้ อยากเรียกร้องให้นายชวน ได้ช่วยเหลือราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ 

ชาวเผ่าอิ้วเมี่ยน ร้อง “ชวน”แก้ปัญหาถนน-สร้างอ่างเก็บน้ำ

โดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร / น่าน

 

logoline