svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ลอก"คลองไผ่ท่าโพ”เปิดทางน้ำรองรับพายุ

25 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

พิจิตร - ชาวอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ร่วมใจลอก “คลองไผ่ท่าโพ” คลองสาธารณะ เปิดทางน้ำรองรับการระบายน้ำ หลังพบวัชพืชลอยเกลื่อน

วันที่ 25 กันยายน 2564 ที่คลองไผ่ท่าโพ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ชาวบ้านอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง และฝ่ายปกครอง ร่วมกันกำจัดวัชพืชคลองไผ่ท่าโพ ซึ่งเป็นคลองสำคัญที่จะระบายน้ำจากทุ่งไผ่ท่าโพ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ลงแม่น้ำยม

ลอก\"คลองไผ่ท่าโพ”เปิดทางน้ำรองรับพายุ

แต่ปัจจุบันประสบปัญหาคลองไผ่ท่าโพ ซึ่งมีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวา ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ ชาวบ้านในพื้นที่จึงร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมใจกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำเพื่อให้คลองไผ่ท่าโพสามารถระบายน้ำลงแม่น้ำยมได้อย่างคล่องตัวรองรับการระบายจากพายุดีเปรสชั่น เตี้ยนหมู่

ลอก\"คลองไผ่ท่าโพ”เปิดทางน้ำรองรับพายุ

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในปัจจุบันแม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนารางและอำเภอโพทะเล ยังคงเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องจากน้ำที่ไหลสะสมจากตอนบนและฝนที่ตกในพื้นที่ ส่งผลกระทบท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยมทั้งสองฝั่ง

ลอก\"คลองไผ่ท่าโพ”เปิดทางน้ำรองรับพายุ

โดย สายยันต์ ชูฉ่ำ /ตาก

logoline