ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ รวม 12,697 ราย  หายป่วยกลับบ้าน 13,540 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 127,392 ราย เสียชีวิต 132 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 รวม 12,697 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 11,313 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,203 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 170 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,508,447 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 13,540 ราย หายป่วยสะสม 1,366,476 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 127,392 ราย เสียชีวิต 132 ราย

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ 12,697 หายป่วย 13,540 เสียชีวิต 132 ราย