ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมมือยูนิเซฟประเทศไทย หารือแนวทางพัฒนาเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ครอบคลุมทุกด้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กันยายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานการต่างประเทศ กทม. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการทำงานและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการความร่วมมือในอนาคต ร่วมกับ นางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย และคณะ ผ่านระบบออนไลน์

ร่วมมือยูนิเซฟประเทศไทย หารือแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในกทม.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นเมืองใหญ่ที่มีชุมชนแออัดจำนวนมาก รวมทั้งลักษณะของครอบครัว บางส่วนเป็นครอบครัวเดี่ยวทำให้เด็กขาดความอบอุ่นตั้งแต่เด็ก

 

ในส่วนของการศึกษาสำหรับเด็กทุกระดับชั้น กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มาจากครอบครัวยากจนและเด็กไร้สัญชาติ ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียมกัน

 

รวมทั้งกรุงเทพมหานครยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคน เนื่องจากเห็นว่าหากเด็กมีการกิน อยู่ที่ดี จะมีโอกาสในการได้รับชีวิตที่ดีขึ้น

 

ร่วมมือยูนิเซฟประเทศไทย หารือแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในกทม.

อย่างไรก็ตามโครงการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอาจยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือและข้อคิดเห็น จากยูนิเซฟ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ครอบคลุมทุกด้าน

 

รวมทั้งหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง จะได้เชิญคณะเจ้าหน้าที่จากยูนิเซฟร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำงานของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการของกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต