ประธานดำเนินการสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ เข้าพบ รอง ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา เพื่อร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดี นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ที่ทุจริตเงินสหกรณ์ฯ

22 กันยายน 2564 นายสาโรจน์ สุขแสงดาว ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ จำกัด ได้เข้าพบ นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย รอง ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดี นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก ที่ทุจริตเงินสหกรณ์และนำเงินไปเปลี่ยนแปลง โอน ยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สิน อันเป็นความผิดฐานฟอกเงินให้ถึงที่สุด พร้อมทั้งให้ดำเนินการกับทรัพย์สินคืนให้สหกรณ์ เพื่อมิให้สมาชิกได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว
ประธานสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟร้องDSIตามยึดทรัพย์อดีตผู้บริหาร

 

ในการนี้ DSI และ ปปง ได้ร่วมกันบูรณาการในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการยักยอกเงินสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟ โดย DSI ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สิน และส่งต่อให้ ปปง ดำเนินการมีคำสั่งยึดทรัพย์ 6 คำสั่ง มูลค่า 241 ล้านบาทเศษ 

ประธานสหกรณ์ฯสโมสรรถไฟร้องDSIตามยึดทรัพย์อดีตผู้บริหาร

ทั้งนี้ จากการสอบสวนขยายผล DSI คาดว่าจะดำเนินการติดตามยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม ในเร็ววันนี้