โครงการชลประทานนครสวรรค์ เร่งระดมผันน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดอย่างต่อเนื่อง หลังปริมาณน้ำของแม่น้ำน่านที่มาจากภาคเหนือยังมีปริมาณมาก

22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมผันน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าสู่บึงบอระเพ็ดอย่างต่อเนื่อง หลังระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลมาจากจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรยังมีปริมาณมาก โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูน้ำคลองบอระเพ็ดให้สูงขึ้นเพื่อเร่งผันน้ำเข้าบังให้ได้มากที่สุด ก่อนที่มวลน้ำจะไหลงไปสู่พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

เร่งผันน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด หลังน้ำน่านมีปริมาณมาก

ด้านโครงการชลประทานนครสวรรค์รายงานสถานการณ์น้ำท่า วันที่ 21 กันยายน 2564 (เวลา 07.54 น.)

สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง)
อัตราน้ำไหลผ่าน 752 ลบ.ม/วินาที(25.15% ของความจุลำน้ำ) น้อยกว่าเมื่อวาน 38.00 ลบ.ม/วินาที

สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน)
อัตราน้ำไหลผ่าน 895 ลบ.ม/วินาที(56.68% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 26.00 ลบ.ม/วินาที 

สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา)
อัตราน้ำไหลผ่าน 1,962 ลบ.ม/วินาที (54.65% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 50.00 ลบ.ม/วินาที 

เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 5,547.64 ล้าน ลบ.ม.(41.21%) ใช้การได้  1,747.64 ลบ.ม (18.09%) น้ำไหลเข้า 39.23 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 1.00 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 3,959.11 ล้าน ลบม(41.63%)  ใช้การได้ 1,109.11 ล้าน ลบ.ม (16.65%)  น้ำไหลเข้า 18.18 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 661.62 ล้าน ลบ.ม (70.46%) ใช้การได้ 668.62 ล้าน ลบ.ม.(69.04%) น้ำไหลเข้า 20.09 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 1.12 ล้าน ลบ.ม.

อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน มีน้ำเก็บกัก 70.00 ล้าน ลบ.ม.(81.39%) ใช้การได้  55.00 ล้าน ลบ.ม.(63.95%) น้ำไหลลงอ่าง 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้านลบ.ม..น้ำล้น spill way 0.000 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 11.250 ล้าน ลบ.ม. (94.77%) ใช้การได้ 10.220 ล้าน ลบ.ม.(86.09%) น้ำไหลลงอ่าง 0.24 ล้าน ลบ.ม. ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม. น้ำล้น spill way - ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาลี มีน้ำเก็บกัก 0.095 ล้าน ลบ.ม. (7.78%) ใช้การได้ 0.000 ล้าน ลบ.ม.( 0.00%)  น้ำไหลลงอ่าง 0.095 ล้าน ลบ.ม.  ปิดการระบายน้ำ 0.00 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำน้อยมากต่ำกว่าระดับไม่สามารถอ่านค่าปริมาณน้ำเก็บกักได้ 

เร่งผันน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด หลังน้ำน่านมีปริมาณมาก

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสภาพอากาศประจำวันที่ 22 กันยายน 2564 ว่า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักบางแห่ง
เร่งผันน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด หลังน้ำน่านมีปริมาณมาก