อำเภออมก๋อยยังพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลสบโขงและตำบลนาเกียน ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง 23 ราย พบติดเชื้อมากถึง 14 ราย ด้านจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดทันที 2 หมู่บ้าน ควบคุมการเข้าออก 14 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

           

            “อมก๋อย”จับต่างด้าวหนีเข้าเมืองติดเชื้อโควิด14ราย             นายแพทย์กิตติพันธ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ขณะนี้พบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีคลัสเตอร์หย่อมบ้านผาผึ้ง หมู่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย  และบ้านแม่สะเต หมู่ 11 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย จากการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก โดยมีคำสั่งให้ทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกและงดกิจกรรมรวมกลุ่ม

            นอกจากนี้ ในพื้นที่อำเภออมก๋อยยังพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในอำเภออมก๋อยจับกุมได้ทั้งหมด 23 ราย และดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบผู้มีผลบวกมากถึง 14 ราย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวและส่งเข้ารับการรักษา

 

“อมก๋อย”จับต่างด้าวหนีเข้าเมืองติดเชื้อโควิด14ราย

            นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว รวม 2 หมู่บ้าน ที่บ้านอูแจะ ตำบลสบโขง และที่บ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน โดยคำสั่งที่ 157/2564 ให้ปิดบ้านอูแจะ หมู่ที่ 6 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2564 และคำสั่งที่ 158/2564 ให้ปิดหมู่บ้านแม่สะเต หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

 

“อมก๋อย”จับต่างด้าวหนีเข้าเมืองติดเชื้อโควิด14ราย

             สำหรับกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัวจนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19    หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558