นายอนุทิน ชาญวีรกูล เชิดชู อสม. 1 ใน 4 เสาหลักระบบสาธารณสุขไทย มอบภารกิจสอนประชาชนใช้ชุดตรวจ ATK เร่งฉีดวัคซีนโควิด อสม. ให้ครบทั้งล้านกว่าคน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 กันยายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มากกว่า 1 ล้านคน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบสาธารณสุขไทย เนื่องจากเป็น 1 ใน 4 เสาหลักของระบบร่วมกับองค์ความรู้ , บุคลากรทางการแพทย์ และงบประมาณ

“อนุทิน” กำชับเร่งฉีดวัคซีนโควิด อสม. ให้ครบล้านคน

ที่ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยแข็งแกร่ง ไม่ได้ล่มสลายเหมือนที่มีผู้พยายามปรามาส และ อสม.ถือเป็นหมอคนแรกตามนโยบาย 3 หมอ ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ช่วยสื่อสารกับประชาชนเรื่องการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา (Universal Prevention) และสอนการใช้ชุดตรวจ ATK โดยเฉพาะเรื่องใช้ชุดตรวจและทิ้งขยะอย่างถูกต้อง 

เนื่องจากเป็นขยะติดเชื้อไม่ใช่เพียงแค่โควิด-19 อาจจะมีเชื้อหวัด วัณโรค หรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ด้วย หากดำเนินการเก็บทิ้งไม่ดี อาจเป็นแหล่งของการแพร่ระบาดใหม่

“อนุทิน” กำชับเร่งฉีดวัคซีนโควิด อสม. ให้ครบล้านคน

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน อสม. ดำเนินการฉีดร้อยละ 70 เหลืออีกประมาณ 3 แสนคนหรือร้อยละ 30 ซึ่งจะเร่งฉีดให้ครบโดยเร็วที่สุด โดยฉีดสูตรไขว้ซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์ ทำให้สร้างภูมิคุ้มกันสูงและรวดเร็ว ส่วนที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าไปแล้วก็จะทยอยฉีดเข็ม 2 ให้จนครบเช่นกัน 

รวมถึงภายในเดือนตุลาคมนี้จะดำเนินการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้แก่ อสม.ที่รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มให้ครบทั้งหมดด้วย เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น

 

ส่วนที่มีตัวแทน อสม.เสนอให้ผลักดันโครงการเที่ยวปันสุขรอบใหม่ ภายหลังจากควบคุมโรคโควิด 19 ได้แล้วนั้น ถือว่าเป็นโครงการที่ดีจะช่วยประสานให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. โดยยึดหลักว่าไปเที่ยวต้องมีความประทับใจ สนุก มีความสุข และมีความปลอดภัย