สงขลา - โรงพยาบาลสงขลาจัดรางวัลนำฉีดเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ อสม.นำกลุ่มเป้าหมายมาฉีดวัคซีนใครทำยอดได้มากที่สุด รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในขณะเดียวกันชาวสงขลาก็ยังเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างต่อเนื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 กันยายน 2564 ที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลสงขลา ชาวสงขลายังคงเดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป อย่างต่อเนื่อง และมีการคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในขณะเดียวกัน วันนี้เป็นโครงการส่งความห่วงใยนำผู้สูงวัย ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยสร้างแรงจูงใจให้ อสม.ที่สามารถนำกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้จำนวนมากที่สุด โดยมีกติกา
 

อสม. 1 คนนำผู้สูงอายุ 60ปี 9 คน ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค 9 คน และหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 6 คน มารับบริการฉีดวัคซีน (โดยต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประชาชนในเขต เมืองสงขลา) เริ่มฉีดในวันที่ 4 กันยายนนี้ โดยจะมีเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลมอบให้ ดังนี้ รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาทและรางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท 2 รางวัล ทั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนได้มาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันให้มากที่สุด

ซึ่งในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการ ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้และฉีดเข็มที่ 1ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อสม.นำมาตามโครงการส่งความห่วงใยนำผู้สูงวัย ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในวันนี้
 

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีน covid-19 จังหวัดสงขลา ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 3 กันยายน เวลา 16.30 น.เป้าหมายทั้งหมด 1,083,675 ราย จำนวนเข็มฉีดวัคซีนทั้งหมด วันนี้ 13,756 ราย ฉีดสะสม 498,543 ราย ร้อยละฉีดสะสม 46.00 % เข็มที่ 1 ฉีดสะสม 498,543 ราย เข็มที่ 2 ฉีดสะสม 193,843 ราย และเข็มที่ 3 ฉีดสะสม 19,297 ราย

คุณเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิ กล่าวว่า วันนี้มีโครงการส่งความห่วงใย นำผู้สูงวัยและ 7 โรคเรื้อรังมารับวัคซีนซึ่งเป็นแรงจูงใจให้กับอสม.ของเรา ถ้าหากว่าที่ไหนสามารถที่จะนำกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มารับบริการได้โดยนับจำนวนซึ่งจะมีเงินรางวัลเป็นแรงจูงใจเล็กๆน้อยๆและเป็นเกียรติบัตร แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและมีเงินรางวัล รางวัลที่ 1 ได้ 1,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้ 700 บาท รางวัลที่ 3 ได้ 500 บาทและรางวัลชมเชยได้ 300 บาท 2 รางวัล คิดว่าเงินเหล่านี้ไม่ใช่มาก แต่เป็นเหมือนกำลังใจให้กับอสม.ของเรา ที่มุ่งมั่นตั้งใจนำกลุ่มเป้าหมายของเรามารับบริการวัคซีนในวันนี้ ซึ่งจะมีการนับยอดและดูผลในเย็นวันนี้ หลังจากนั้นจะได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้


ภาพ/ข่าว โดย: 
สันติภาพ รามสูต  จ.สงขลา