องค์การเภสัชกรรม เผย ATK ผ่านการทดสอบคุณภาพจากโรงพยาบาลรามาฯ เริ่มทยอยจัดส่งถึงมือกลุ่มเป้าหมาย แจ้งประชาชนอ่านคู่มือก่อนใช้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

16 กันยายน 2564 ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่จากฝ่ายประกันคุณภาพ ตรวจรับชุดตรวจ ATK จำนวน 1.16 ล้านชุด เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 ได้สุ่มตัวอย่างชุดตรวจ ATK นำส่งทดสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลคือชุดตรวจ ATK มีคุณภาพตามเกณฑ์การทดสอบหรือวิเคราะห์ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และข้อกำหนดของTOR

 

อภ.แจ้งผลการทดสอบ ให้ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทราบแล้ว เพื่อให้บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กระจายชุดตรวจ ATK ไปยังหน่วยบริการต่าง ๆ ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดต่อไป 
ATK ผ่านการทดสอบคุณภาพจากรพ.รามาฯแล้ว

สำหรับการขนส่ง ATK จนถึงหน่วยบริการทุกหน่วยจะมีการควบคุมอุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นไปมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์
ATK ผ่านการทดสอบคุณภาพจากรพ.รามาฯแล้ว

ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า เมื่อทางห้องปฏิบัติการฯ รับชุดตรวจ ATK จะนำมาทดสอบตามวิธีในคู่มือของผู้ผลิตกับเชื้อตัวอย่างที่ได้จากผู้ที่เข้ามาตรวจหาโควิด-19 ทั้งที่มีผล Positive เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และผู้ที่มีผลเป็น Negative ไม่ติดเชื้อโควิด -19 และนำผลการทดสอบจากชุดตรวจ ATK ที่ทดสอบได้มาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบเชื้อตัวอย่างด้วยวิธี RT-PCR (Real time Polymerase Chain Reaction) ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยดูจากสารพันธุกรรม RNA ของไวรัสเป็นวิธีมาตรฐานสากล (Gold Standard) ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยตรง และสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของ ATK ในล็อตนั้นให้แก่องค์การฯต่อไป 

 

องค์การฯ หรือหน่วยงาน ที่รับไปขอให้แจ้งประชาชนที่นำ ATK ไปใช้งานด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามคู่มือวิธีการใช้งานที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้ หากยังไม่เปิดใช้งานต้องเก็บรักษาไว้ตามอุณหภูมิที่ระบุ เพื่อให้ ATK มีประสิทธิภาพในการทดสอบได้อย่างถูกต้อง โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 4-30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บในที่ชื้น ไม่เก็บไว้ในรถยนต์ที่จอดกลางแจ้ง