ส.ส. พรรคไทรักธรรม วอน รมว.เกษตรฯ ประกันราคาเผือกหอมและผลักดันตลาดกลางเผือกบ้านหมอ สระบุรี สกัดพ่อค้าคนกลางกดราคา ชี้ แปลงปลูกสระบุรีขนาดใหญ่สุดในประเทศ สร้างรายได้หลายร้อยล้าน

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม กล่าวว่า ตนได้รับการประสานจากเกษตรกรนาเผือกหอมแปลกใหญ่ ในอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกนำรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยเผือกหอมในพื้นที่อำเภอบ้านหมอนั้นมีความโดดเด่นกว่าที่อื่น เพราะสภาพดินเป็นกึ่งดินเหนียว จึงทำให้เผือกมีความหอมและความร่วนซุย 

"สิ่งที่เกษตรกรต้องการคือการประกันราคากิโลกรัมราคาละ 15 บาทขึ้นไป เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าคนกลางกดราคา และต้องการผลักดันให้มีตลาดกลางเผือกที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อรับซื้อเผือกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล" นายพีระวิทย์ กล่าว  
 

ส.ส.ไทรักธรรม จี้ รมว.เกษตรฯ ประกันราคา-เปิดตลาดกลางเผือก สระบุรี  

นายพีระวิทย์ กล่าวต่อว่าที่ผ่านมา นายวิเชียร เทพพงศ์ ซึ่งเป็นประธานเผือกหอมแปลงใหญ่ ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประวงค์ และเครื่องชั่งน้ำหนักกลางขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการทำตลาดกลางเผือก ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาให้ความสำคัญกับตลาดกลางเผือก และการประกันราคาเผือกให้เกษตรกรด้วย