“นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 กันยายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมาตรการของศบค. กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงในการเผยแพร่โรคสำหรับการเปิดกิจการ จัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยหลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ร้านค้า และผู้ใช้บริการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ  3 แนวทาง ได้แก่ สถานประกอบการ, ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ

 

อนุทิน ตรวจศูนย์การค้าฯ ยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข

1.ประกอบการ ศูนย์การค้าให้ความสำคัญเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  อาทิ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ การหมุนเวียนอากาศภายในศูนย์ และระบบคุณภาพน้ำ รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning  โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้า การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ในศูนย์การค้าทุก 30 นาที,  การทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร, การทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรจอดรถ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและผู้มาใช้บริการ เป็นต้น

 

2. ผู้ให้บริการ ก่อนเข้าปฏิบัติงานบริษัทมีมาตรการเข้มข้นคัดกรองพนักงาน ได้แก่ กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องได้รับวัคซีน, การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit,  ทำแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงบน Platform ไทยเซฟไทย, พนักงานต้องใส่หน้ากากและปฏิบัติตาม D-M-H-T-A อย่างเคร่งครัด, ร้านค้าประเมินมาตรฐาน Thai Stop COVID Plus  และ ยกระดับสู่การทำแบบประเมิน Thai Stop COVID 2 Plus จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เช่น ร้านอาหาร  ร้านทำผม เป็นต้น

 

อนุทิน ตรวจศูนย์การค้าฯ ยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข

 

อนุทิน ตรวจศูนย์การค้าฯ ยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข

 

3. ผู้ใช้บริการ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ได้แก่ การลงทะเบียนการเข้า-ออก ร้านค้าและศูนย์การค้า โดยสแกน QR Code ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตามมาตรการของ ศบค. หรือสแกน QR Code “ไทยเซฟไทย” จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในการคัดกรองความเสี่ยง, ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามกฎของศูนย์การค้า ได้แก่ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การผ่านจุดคัดกรอง การป้องกันตนเอง ลดการสัมผัส การใช้ Cashless หรือ E-Payment ในการชำระค่าบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

อนุทิน ตรวจศูนย์การค้าฯ ยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข

 

นอกจากนี้ ทางศูนย์การค้าได้ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไร้สัมผัสบริการลูกค้าภายในอาคาร (Touchless Building Facilities) อาทิ ระบบจัดการเข้าออกที่จอดรถอัตโนมัติโดยไม่ต้องรับบัตรจอดรถ, ตู้รับชำระเงินค่าที่จอดรถอัตโนมัติ สำหรับรองรับลูกค้าที่ไม่ต้องการชำระเงินและรับทอนเงินที่ตู้เก็บเงินบริเวณทางออกอาคาร, เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ อัตโนมัติภายในอาคารและลิฟท์, ติดตั้งก๊อกน้ำล้างมือ/โถปัสสาวะ/ เครื่องจ่ายโฟมล้างมือ เป็นระบบ Sensor เป็นต้น