หน่วยฉีดวัคซีน BMV ได้ออกเคลื่อนที่ไปฉีดวัคซีนให้แก่คนไร้บ้าน 3 จุด ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถให้บริการเบ็ดเสร็จภายใน BMV

15 กันยายน 2564 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit: BMV) ว่า วันนี้ หน่วยฉีดวัคซีน BMV ได้ออกเคลื่อนที่ไปฉีดวัคซีนให้แก่คนไร้บ้าน 3 จุด ได้แก่

  • จุดที่ 1 บริเวณถนนราชดำเนิน เขตพระนคร
  • จุดที่ 2 สถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน
  • จุดที่ 3 บริเวณถนนนานา เขตคลองเตย

ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถให้บริการเบ็ดเสร็จภายใน BMV คัน ตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้นและให้ผู้รับบริการลงนามยินยอมรับบริการวัคซีน จากนั้นยืนยันตัวตน (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน) และรับการฉีดวัคซีน พักรอสังเกตอาการ 30 นาที และรับใบนัดเข็มที่ 2 โดยสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ได้สำรวจคนไร้บ้านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และประสานรถ BMV เคลื่อนที่ไปฉีดเพิ่มเติมต่อไป

รถฉีดวัคซีน BMV ให้บริการคนไร้บ้าน 3 ย่านสำคัญ รถฉีดวัคซีน BMV ให้บริการคนไร้บ้าน 3 ย่านสำคัญ

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) จัดขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการวัคซีนเชิงรุกแก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากรถ BMV สามารถเคลื่อนย้ายจุดฉีดไปตามชุมชนต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ไม่แออัด และใช้เวลารอฉีดไม่นาน

รถฉีดวัคซีน BMV ให้บริการคนไร้บ้าน 3 ย่านสำคัญ

เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่จะสำรวจและจัดระบบผู้ที่จะเข้ามารับวัคซีนล่วงหน้า ทั้งกลุ่มคนไร้บ้านและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการจองรับบริการวัคซีนทางช่องทางอื่น ๆ ได้ รวมถึงหากพบมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) รถ BMV สามารถเข้าพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ ได้ทันทีเพื่อบริการวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชาวชุมชน โดย กทม. มีความพร้อมจัด "หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม." ฉีดวัคซีนให้กับคน กทม. ที่ไม่พร้อมเดินทางไปยังจุดฉีดหรือโรงพยาบาล อำนวยความสะดวกที่จะทำให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและได้เร็วมากขึ้น เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึงให้ได้เร็วที่สุด

รถฉีดวัคซีน BMV ให้บริการคนไร้บ้าน 3 ย่านสำคัญ

รถฉีดวัคซีน BMV ให้บริการคนไร้บ้าน 3 ย่านสำคัญ