องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมคน 3 วัย เพื่อการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยช่วงโควิด-19 ด้วยการสอนทุกขั้นตอน ในการย้อมผ้าไหม ผ้าฝ้าย ด้วยเปลือกไม้มะดัด

15 กันยายน 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีคณะวิทยากรจากพัฒนาการอำเภอ และวิทยากรจิตอาสา สายอาชีพ ได้มาเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ คน 3 วัย อันได้แก่ กลุ่มแม่บ้านผู้สูงวัย ที่เป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้า ย้อมผ้าไหม ผ้าฝ้าย ตัดเย็นเสื้อผ้าจำหน่ายอยู่แล้ว แต่ด้วยช่วงโควิด-19 จึงไม่ได้ทำอาชีพใดใดในช่วงนี้ พร้อมด้วยเด็ก – เยาวชน คนรุ่นใหม่มาร่วมกัน จำนวน 48 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน กับคณะวิทยากรมืออาชีพ และพัฒนาการอำเภอ ที่มาให้ความรู้ในเรื่อง การต้มเปลือกไม้มะดัน การล้างสีจากผ้า ก่อนย้อมผ้า โดย นายสุวรรณ โสดา นายก อบต.อีเซ ได้จัดงบประมาณในการดูแลค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรม และค่าอุปกรณ์ ผ้า เปลือกไม้อื่นๆ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รู้แจ้ง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการต้มเปลือกไม้ ที่จะนำมาใช้ในการย้อมผ้า ให้ติดทนนาน การจับผ้าก่อนย้อม เพื่อทำลายต่างๆ สามารถนำไปจำหน่ายขายตามตลาดได้ สู้กับผ้าแหล่งอื่นๆ ได้  

อบต.อีเซ ฝึกอบรมย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้มะดัน สู้โควิด
 

นายสุวรรณ โสดา นายก อบต.อีเซ เปิดเผยว่า ที่เราได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ก็เนื่องมาจากปัญหาของเรื่องโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงต่อความเป็นอยู่ของทุกคนอยู่เท่าทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเกิดคนว่างงาน การขาดรายได้ เกี่ยวเนื่องต่อการดำรงชีวิตของทุกคน พี่น้องประชาชน ลูกหลานได้พากันอพยพกลับมาอยู่บ้าน เลยพากันเสนอโครงการเพื่อให้พวกเราเหล่านี้ได้มีอาชีพ มีรายได้ โดยเรามีทรัพยากรของเราเอง ซึ่งก็คือ ไม้มะดัน ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามลำห้วยต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก ที่จะนำมาใช้เป็นต้นทุนในการสร้างรายได้ มีพ่อค้าไก่ย่าง ที่นำไปหนีบเพื่อย่างไก่ไม้มะดันขาย ในส่วน อบต.ก็ได้ประชุมพิจารณาในการส่งเสริมอาชีพ ในการย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้มะดันนี้ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เลี้ยงจุลเจือครอบครัวไปได้ตลอดไป และอาชีพการทอผ้าในตำบลอีเซ เราก็มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ที่ทอผ้าเป็นอาชีพอยู่แล้ว เพียงแต่วันนี้นำมาพัฒนาต่อยอด จากผ้าขาวที่ทอแล้ว ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย นำมาย้อมสีเปลือกไม่มะดัน เพื่อเพิ่มคุณค่า เพิ่มรายได้ต่อไป

อบต.อีเซ ฝึกอบรมย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้มะดัน สู้โควิด
 


โดยการอบรมมีขึ้น 3 วัน สอนให้เรียนรู้นับตั้งแต่ การนำตัดเอาไม้มะดันมาลอกเอาเปลือกมาต้ม ผสมกับใบยูคา จัดส่วนผสมให้สีติดผ้าทนนาน ทดลองนำผ้าเศษที่ทดลองย้อม มาแช่น้ำผงซักฟอกเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง การตกสีออก และทดลองแช่น้ำที่มีคุณภาพที่จะทำให้สีติดผ้าทนนาน จนมาสู่การจับจีบผ้า เพื่อทำลายของผ้าของนำผ้าไปย้อม เพื่อให้มีลวดลายตามที่ต้องการ นับเป็นการสอนที่ละเอียดทุกขั้นตอน จนสามารถทำได้ทุกคน

อบต.อีเซ ฝึกอบรมย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้มะดัน สู้โควิด อบต.อีเซ ฝึกอบรมย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้มะดัน สู้โควิด

อบต.อีเซ ฝึกอบรมย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้มะดัน สู้โควิด

โดย - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์