รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำอาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทยเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ก่อนทำหน้าที่ประจำนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทย ภายในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 กันยายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำอาสาสมัครอาคารแสดงประเทศไทยจากโครงการ “ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” (Thailand Pavilion Ambassador) ทั้ง 25 คน ในฐานะผู้แทนประเทศไทยปฏิบัติทำหน้าที่ประจำนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ดีอีเอส-ดีป้า 25 อาสาสมัครรับโอวาทนายกฯก่อนลุยเวิลด์เอ็กซ์โป

โดย พลเอก ประยุทธ์ ร่วมพูดคุยและมอบโอวาทแก่อาสาสมัครฯ ทั้งหมด โดยกล่าวว่า ในนามรัฐบาลไทย และคนไทยมีความชื่นชมและยินดีกับคณะอาสาสมัครเยาวชนไทยที่จะได้นำความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านภาษา ดนตรี การแสดง และความมีน้ำใจของคนไทยไปปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นผู้แทนคนไทยในการสร้างความเชื่อมั่นให้นานาประเทศได้รับรู้ถึงศักยภาพ และความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 

“การปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ และนับเป็นประสบการณ์ชีวิต ขอให้ทุกคนได้แสดงความความรู้ ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่สายตาคนทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ขอให้ใช้โอกาสระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สะสมประสบการณ์ชีวิตเพื่อนำมาใช้เป็นต้นทุนในการผลักดันตัวเองสู่ความสำเร็จ” นายกรัฐมนตรี กล่าว

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การเป็นอาสาสมัครยังสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวม ทุกคนจะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แทนคนไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังและป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุด ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอย่างเข้มงวด รักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก่อนเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยสวัสดิภาพทุกคน

ดีอีเอส-ดีป้า 25 อาสาสมัครรับโอวาทนายกฯก่อนลุยเวิลด์เอ็กซ์โป

ด้าน นายชัยวุฒิ กล่าวว่า อาสาสมัครฯ ทั้ง 25 คนจากโครงการไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์ ที่จัดขึ้นโดย ดีป้า ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในการเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการประจำอาคารแสดงประเทศไทยในเวทีระดับโลกอย่าง เวิลด์เอกซ์โป 2020 ดูไบ ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการแสดง หรือการร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ดีอีเอส-ดีป้า 25 อาสาสมัครรับโอวาทนายกฯก่อนลุยเวิลด์เอ็กซ์โป

สำหรับงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ นับเป็นมหกรรมที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของโลก มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต: CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE” กับ 3 หัวข้อย่อยคือ โอกาส (Opportunity) การขับเคลื่อน (Mobility) ความยั่งยืน (Sustainability)

ดีอีเอส-ดีป้า 25 อาสาสมัครรับโอวาทนายกฯก่อนลุยเวิลด์เอ็กซ์โป

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการจัดอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) บนพื้นที่กว่า 3,600 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด Mobility for the Future นำเสนอแนวนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ การพัฒนาศักยภาพของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศในสายตานานาชาติ ทั้งด้านท่องเที่ยว การให้บริการสาธารณสุข การค้า และการลงทุน นอกเหนือไปจากวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาช้านาน

ดีอีเอส-ดีป้า 25 อาสาสมัครรับโอวาทนายกฯก่อนลุยเวิลด์เอ็กซ์โป