เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ซิกน่าประกันภัย มอบความอุ่นใจให้ลูกค้าดูหนัง รับฟรี!!! ความคุ้มครองประกันอุ่นใจคุ้มภัย Covid-19 นาน 2 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 กันยายน 2564  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ซิกน่าประกันภัย มอบสิทธิพิเศษดี ๆ ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ดูหนัง รับฟรีทันที ความคุ้มครองประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19 นานถึง 2 เดือน รวมทั้งสิ้น 100,000 สิทธิ์ (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 - วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น

เมเจอร์ฯ ร่วมกับ ซิกน่าประกันภัย แจกประกัน Covid-19 ลูกค้าฟรี

ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกรอบ ทุกที่นั่ง ผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex หรือ เว็บไซต์ www.majorcineplex.com ท่านจะได้รับ SMS จาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองฟรี ตามเงื่อนไขของ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนสมาชิกผู้ถือบัตร M GEN ทุกประเภท (ยกเว้น M GEN KIDS) ท่านสามารถใช้คะแนนสะสม เพียง 1 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน M GEN โดยลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยัน เพื่อลงทะเบียนรับสิทธ์ภายใน 2 วันทำการ

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19 จาก ซิกน่าประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองนานถึง 2 เดือน เมื่อตรวจพบภาวะ*ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวันจากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน 500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน โดยเงื่อนไขการรับประกันคุ้มครองมีดังนี้
 
1. ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัย

 

2. ผู้รับสิทธิ์มีสัญชาติไทยและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

3. จำกัดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 คน / 1 กรมธรรม์เท่านั้น (นับรวมการรับสิทธิ์จากทุกช่องทางและโครงการที่ทำ “ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19”)

 

4. ผู้รับสิทธิ์ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ

 

5. ระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือน โดยความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

 

6. กำหนดระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ (ไม่คุ้มครอง 14 วันแรก) โดยรวมอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือนแล้ว

 

7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดโรคโควิด 19 ที่ยังมิได้รักษาให้หายขาดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ

 

8. *ภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า (Coma) หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)

 

9. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองพร้อมกรมธรรม์ไปยังหมายเลยโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง

 

10. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งรับประกันภัยโดย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย

 

11. สิทธิพิเศษฟรีความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 นี้ สนับสนุนโดย บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

 
สามารถดูข้อมูลการรับสิทธิ์ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19 จากซิกน่าประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ [https://www.majorcineplex.com/news/cigna-x-major-covid-19]