เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ระบุ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำชี แม่น้ำมูล จ.อุบลราชธานี ซึ่งเคยเกิดน้ำท่วมหนักปี 2562 พบว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการเกิดพายุ

แต่จากสถานการณ์ฝนตกเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จากอิทธิพลของพายุโกนเซินจึงจะประมาทไม่ได้ เพราะจ.อุบลราชานี เป็นจุดที่มวลน้ำจากแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลไหลมารวมกัน จึงเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางที่ สทนช.เสนอแนะ คือเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีการไหลย้อนของแม่น้ำมูลตามลำน้ำสาขาฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก การติดตามข้อมูลฝน นอกเหนือจากสถานีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ควรครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลลงมูลล่างและในพื้นที่มูลล่าง  และเฝ้าระวังในกรณีร่องมรสุมในพื้นที่หลายวัน และในกรณีพายุพัดผ่าน รวมทั้งคาดการณ์ระดับน้ำ เพื่อใช้ในการเตือนภัย การเตรียมความพร้อมการอพยพประชาชนด้วย
สทนช.การันตี อุบลฯ รอด น้ำท่วม พบว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการเกิดพายุ

       จากการติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จ.อุบลราชธานี ในภาพรวมถือว่าสถานการณ์ยังปกติ โดยยังมีพื้นที่ที่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกมาก ซึ่งกรมชลประทานได้วางแผนรับสถานการณ์ก่อนน้ำมา แผนเชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน และมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือและกำลังคนที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือบรรเทาภัยห้กับประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ 

สทนช.การันตี อุบลฯ รอด น้ำท่วม พบว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการเกิดพายุ

นอกจากนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริหารจัดการน้ำและจัดจราจรน้ำชี-มูลฤดูฝน ปี 2564 ไว้ 2 กรณี คือ 1.หากเกิดน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำยังตอนล่าง เขื่อนยโสธร จะช่วยเร่งระบายน้ำเพิ่ม 1.5-2  เท่าของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำท่าแม่น้ำชี และสถานีวัดน้ำแม่น้ำยัง โดยไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนยโสธร-ธาตุน้อย-ลำน้ำมูล หากเกิดกรณีที่แม่น้ำชีตอนล่าง และแม่น้ำมูลน้ำ มีปริมาณน้ำมาก เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และเขื่อนร้อยเอ็ด จะลดการระบายน้ำและหน่วงชะลอน้ำ เพื่อช่วยแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูล ตามศักยภาพสูงสุดที่จะหน่วงชะลอน้ำได้ 
 

สทนช.การันตี อุบลฯ รอด น้ำท่วม พบว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการเกิดพายุ

2.หากน้ำน้อย  เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนลำปาวจะระบายน้ำช่วยสนับสนุนพื้นที่ชีตอนล่าง เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายและเติมน้ำในแม่น้ำชีตอนกลาง-ตอนล่าง
    สทนช.ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลากในเขตผังน้ำมูลซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนนี้ เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนสู่การปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน เช่น การประเมินระยะเวลาการเดินทางของน้ำตามลำน้ำเพื่อคาดการณ์ และเตือนภัยระดับและปริมาณน้ำ การผันน้ำออกจากลำน้ำหลักไปยังลำน้ำข้างเคียง รวมถึงการผันน้ำเข้าไปยังพื้นที่น้ำนองที่มีอยู่ 2 ฝั่งของลำน้ำมูลสายหลัก หรือก่อสร้างแนวผันน้ำเพิ่มเติมในบริเวณชุมชนที่สำคัญบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง รวมทั้งการเพิ่มเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำ หรือแก้มลิงธรรมชาติ เป็นพื้นที่น้ำนอง เพื่อบริหารจัดการร่วมกับเขื่อนระบายน้ำในแม่น้ำมูลได้