แมมมอธขนยาว หรือขนดก (Woolly Mammoth, Mammuthus primigenius) เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากโลก แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามที่จะนำมันกลับมาในทุนดราอาร์กติกอีกครั้งหนึ่งภายใน 6 ปีนี้

"แมมมอธขนยาว" หรือ "แมมมอธขนดก" (Woolly Mammoth, Mammuthus primigenius) เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อสี่พันล้านปีก่อน แต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามที่จะนำมันกลับมาในทุนดราอาร์กติกอีกครั้งหนึ่งภายใน 6 ปีนี้  การชุบชีวิตแมมมอธที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วคืนกลับมาในธรรมชาติ เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมานานแล้วในแวดวงวิทยาศาสตร์ แต่ล่าสุดนักวิจัยกำลังจะทำให้ความฝันเป็นจริง โดยโครงการที่มีชื่อว่า "Colossal" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจด้านเทคโนโลยี Benn lamm และ George Church นักพันธุศาสตร์

โครงการ "Colossal" คืนชีพ "แมมมอธขนยาว

เป้าหมายของการชุบชีวิตแมมมอธขนยาว คือการที่จะสร้างสัตว์ชนิดใหม่ที่มีความใกล้เคียงกับแมมมอธขนยาวที่สูญพันธ์ไปแล้ว โดยจะสร้างเป็นสัตว์ไฮบริดข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมมมอธและช้างเอเชีย ซึ่งเป็นช้างใกล้สูญพันธุ์และเป็นญาติใกล้ชิดของแมมมอธขนยาว โดยจะสามารถนำกลับไปอยู่ในธรรมชาติพื้นที่อาร์กติกได้ โดยการสร้างตัวอ่อนในแล็บที่มี DNA ของแมมมอธอยู่ด้วย  นักวิจัยคาดว่าโครงการนี้จะใช้เวลา 6 ปี ในการสร้างลูกช้างไฮบริด โดยชี้ว่าจะมีลักษณะและพฤติกรรมเหมือนแมมมอธ พวกเขายังหวังว่าการนำแมมมอธช้างไฮบริดไปในพื้นที่จะช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศทุนดราในอาร์กติก ต่อสู้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และปกป้องช้างเอเชียที่ใกล้สูญพันธุ์ 

นักวิทย์ฯ ปลุกสัตว์ดึกดำบรรพ์ ชุบชีวิต "แมมมอธขนยาว"

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังเกิดคำถามถึงความเป็นไปได้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปลุกสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่าง "แมมมอธขนยาว" โดยก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ได้มีการโคลนนิ่งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์แล้วอย่างม้าพรีวอสกี้ ซึ่งเป็นม้าป่าสายพันธุ์สุดท้ายของโลกจากเซลล์แช่แข็ง และมีการโคลนนิ่งเฟอเรตเท้าดำ สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในสหรัฐจากเซลล์สัตว์ที่ตายไปแล้วเมื่อ 30 ปีก่อนและถูกแช่แข็งไว้

ซากของแมมมอธทารกที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ชื่อ Lyuba ซึ่งจัดแสดงในฮ่องกงในปี 2555 ภาพ : Aaron Tam/AFP/Getty Images

ที่มา