กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง 10 หน่วยงาน ได้จัดงานวันเสือโคร่งโลก ประจำปี 2564 เผยจำนวนประชากร "เสือโคร่ง" ในป่า 177 ตัว เพิ่มเกือบ 20 ตัว จากปี 63

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ในวันเสือโคร่งโลกปีนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 13 ประเทศ ที่เป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่ง ที่ร่วมประกาศเจตนารมย์ตามปฏิญญาหัวหินในการประชุมด้านการอนุรักษ์เสือโคร่งในทวีปเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งเป็น 2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2565 

"เสือโคร่ง" ในป่าเพิ่มเกือบ 20 ตัว เดินหน้ารักษาถิ่นที่อยู่อาศัย

ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง ปี 2553 – 2565 ขึ้น  โดยมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาวิจัยเสือโคร่งและเหยื่อในพื้นที่อาศัยที่สำคัญ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้วันนี้ ผืนป่าไทยมีจำนวนประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"เสือโคร่ง" ในป่าเพิ่มเกือบ 20 ตัว เดินหน้ารักษาถิ่นที่อยู่อาศัย

นายธัญญา กล่าวว่า ในปี 2564 ประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติประมาณ 177 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่พบเสือโคร่งประมาณ 160 ตัว จากสถานการณ์เสือโคร่งประเทศไทยในปัจจุบันแสดงให้เห็นเป็นว่า ประเทศไทยประสบผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก

"เสือโคร่ง" ในป่าเพิ่มเกือบ 20 ตัว เดินหน้ารักษาถิ่นที่อยู่อาศัย

แต่อย่างไรก็ตาม หากมองถึงการบรรลุสู่เป้าหมายในการอนุรักษ์เสือโคร่งในอนาคต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ในการปกป้องรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งและทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นบ้านของเสือโคร่งในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

"เสือโคร่ง" ในป่าเพิ่มเกือบ 20 ตัว เดินหน้ารักษาถิ่นที่อยู่อาศัย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด