จับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ กระทรวงแรงงานจะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติลดจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิการยนนี้

โดยอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา 2.5% เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19
    ขณะที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตัวเอง หรือชุด ATK  เพื่อนำมาให้บุคลากรในองค์กรได้ตรวจ โดยผู้ประกอบการสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า
    ด้านสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. จะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย