นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อย เผย ที่ผ่านมาในแต่ละวัน พื้นที่ตำบลอ้อมน้อย มีขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดแต่ละแห่ง เฉลี่ยวันละประมาณ 400 – 500 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อในระยะนั้นๆ เทศบาลมีการวางระบบและติดตามการจัดเก็บไว้อย่างชัดเจน

14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากการรายงานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 13 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 542 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 52 ราย และผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 392 ราย ในจำนวนนี้ เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 369 ราย ที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 23 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ที่อยู่ในกลุ่ม Bubble & Sealed ของโรงงานอุตสาหกรรมอีก 98 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 101,729 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,015 ราย รวมมีผู้กลับบ้านได้แล้ว 85,004  ราย อยู่ระหว่างการรักษาอีก 15,971 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตรายวันจำนวน  5 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 754 ราย

ต.อ้อมน้อย มีทั้ง รพ.สนาม รพ.สนามสีเหลือง ไร้ปัญหาขยะติดเชื้อ

ขณะที่เรื่องของปัญหาการจัดการขยะติดเชื้อ ที่มักจะพบทั้งในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยหลายๆ แห่งนั้น ปัญหานี้กลับไม่เกิดขึ้นกับในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย ทั้งๆ ที่ตำบลอ้อมน้อยเป็นตำบลหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อในทุกระดับทั้ง โรงพยาบาลหลัก (เอกชน),โรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาคร (แห่งที่ 13) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลนครอ้อมน้อย รองรับผู้ติดเชื้อได้ 200 คน , โรงพยาบาลสนามสีเหลือง (ทองอุไร) ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 17 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครอ้อมน้อย รองรับผู้ติดเชื้อได้ 200 คน และ ศูนย์พักคอยคนสาคร (CI) แห่งที่ 9 ณ สนามฟุตซอลเทศบาลนครอ้อมน้อย รองรับผู้ติดเชื้อได้ 300 คน อีกทั้งยังนับเป็นจุดยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากพบการติดเชื้อมากที่สุดของอำเภอกระทุ่มแบน และมีรอยต่อเชื่อมโยง 3 จังหวัด ที่อยู่ในกลุ่มสีแดงเข้มเหมือนกันคือ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร

ต.อ้อมน้อย มีทั้ง รพ.สนาม รพ.สนามสีเหลือง ไร้ปัญหาขยะติดเชื้อ ต.อ้อมน้อย มีทั้ง รพ.สนาม รพ.สนามสีเหลือง ไร้ปัญหาขยะติดเชื้อ

นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อย บอกว่า ที่ผ่านมาในแต่ละวันพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย มีขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดแต่ละแห่ง เฉลี่ยวันละประมาณ 400 – 500 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อในระยะนั้นๆ ที่เข้าพักภายในด้วย ซึ่งเรื่องของการจัดการปัญหาขยะติดเชื้อในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยในระยะแรกที่เพิ่งเปิดรับผู้ติดเชื้อนั้น ต้องยอมรับว่าเกิดปัญหาติดขัดบ้างเล็กน้อย แต่ปัญหาใหญ่ๆ ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะตกค้าง หรือเรื่องของการร้องเรียนเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ  ทั้งนี้เนื่องจากทางเทศบาลได้มีการวางระบบและติดตามการจัดเก็บไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการเก็บขยะติดเชื้อทั้งหมดในพื้นที่ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อทั้ง 3 แห่ง เป็นประจำทุกวันหรือหากช่วงใดที่ผู้ติดเชื้อลดน้อยลงก็เว้นระยะเป็น 2 วัน 1 ครั้ง เพราะขยะติดเชื้อนั้น เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจในการกำจัดเป็นอย่างมาก ไม่เช่นนั้นหากปล่อยไว้นานๆ อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และประชาชนในพื้นที่ได้ 

ต.อ้อมน้อย มีทั้ง รพ.สนาม รพ.สนามสีเหลือง ไร้ปัญหาขยะติดเชื้อ ต.อ้อมน้อย มีทั้ง รพ.สนาม รพ.สนามสีเหลือง ไร้ปัญหาขยะติดเชื้อ

 

ข่าวโดย ณัฏฐนันท์ ศิริสันติวรกุล