กสม.ลงพื้นที่ม็อบดินแดงตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุชุมนุมก่อนเสนอรัฐเยียวยาทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มผู้ชุมนุม และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (13 ก.ย.) เวลา 15.30 น. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ลงพื้นที่เกล้าสยาม คอนโด ที่อยู่แยกดินแดง พร้อมเผยว่า ตั้งใจจะมาสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ที่พักอาศัยบริเวณนี้เกี่ยวกับเหตุชุมนุมหลายวันที่ผ่านมา และได้มีการแจ้งให้ กสม. ลงพื้นที่มาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจะดูถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุม และการดำเนินการของผู้ชุมนุมว่าเป็นไปอย่างไร  และผู้ที่ได้รับผลกระทบ เมื่อผลการตรวจสอบออกมาอย่างไร กมส. มีหน้าที่สื่อสารให้รัฐบาลเพื่อเยียวยา ผู้ที่ถูกกระทำทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มผู้ชุมนุม และผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม.ลงพื้นที่ม็อบดินแดงก่อนเสนอรัฐเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
 

ส่วนประเด็นความรุนแรงนั้น ตนอยากให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่ให้เกิดความรุนแรง พร้อมเรียกให้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งปกติแล้วการชุมนุมสามารถดำเนินการได้ถ้าสงบและเปิดเผย และอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความร่วมมือดูแลการชุมนุม และผู้ชุมนุมก็ชุมนุมอย่างสงบ

กสม.ลงพื้นที่ม็อบดินแดงก่อนเสนอรัฐเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด

กสม.ลงพื้นที่ม็อบดินแดงก่อนเสนอรัฐเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด

กสม.ลงพื้นที่ม็อบดินแดงก่อนเสนอรัฐเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด

 สำหรับแยกดินแดงกลายเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วว่าถ้ามีการนัดก็ต้องปะทะกัน กสม. ทำได้อย่างเดียวคือการสื่อสารในสิ่งที่ กสม. กังวลไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม

กสม.ลงพื้นที่ม็อบดินแดงก่อนเสนอรัฐเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด