ข่าวดีมีเฮ! คนทำงานอิสระ ประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน จ่ายน้อยลงแต่ได้คุ้มครองเท่าเดิม มีอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 กันยายน 2564 ประกันสังคม ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน  ตั้งแต่ ส.ค. 2564 – ม.ค. 2565 ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก

 

ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง 3 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ  42 บาท/เดือน

 

ทางเลือกที่ 2  คุ้มครอง 4 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ

จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 60 บาท/เดือน

 

ทางเลือกที่ 3 คุ้มครอง 5 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

จากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 180 บาท/เดือน

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือใครบ้าง

คือ คนที่เป็นฟรีแลนซ์ เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ เหล่าแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะมีการคุ้มครองในเรื่องของการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และอื่นๆ ตามรูปแบบการประกันตน

 

ทำไมต้องทำ ประกันสังคมมาตรา 40

ด้วยนโยบายส่งเสริมการเจริญเติบโตของ GDP ประเทศไทย เป็นผลให้มีการสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการ และฟรีแลนซ์หรือกลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม ดังนั้น ประกันสังคมมาตรา 40 จึงได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกันตน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นแรงจูงใจให้แรงงานเข้าระบบ

 

อีกหนึ่งมาตรการที่นำแรงงานเข้าระบบจำนวนมากคือ มาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับสูงถึง 5,000 บาท (ต่อรอบ)

 

นอกจากนี้ การมี 3 รูปแบบการจ่ายเงิน ซึ่งแตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มครองในส่วนต่างๆ เป็นการจูงใจให้แรงงานนอกระบบหันมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มากขึ้น เพราะสามารถเลือกจ่ายได้ตามกำลัง

 

ประกันสังคมมาตรา 40 รูปแบบที่ 1 จ่าย 70 บาท

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณีคือ

1. เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท

2. เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน

3. เงินค่าทำศพ 25,000 บาท และเงินสมทบอีก 8,000 (กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน)

 

ประกันสังคมมาตรา 40 รูปแบบที่ 2 จ่าย 100 บาท

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณีคือ

1. เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท

2. เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน

3. เงินค่าทำศพ 25,000 บาท และเงินสมทบอีก 8,000 (กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน)

4. เงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน

 

ประกันสังคมมาตรา 40 รูปแบบที่ 3 จ่าย 300 บาท

รูปแบบที่ 3 คือรูปแบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมให้ใกล้เคียงกับแรงงานในระบบ โดยเราต้องจ่ายค่าประกันตน 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 450 บาท แต่จะได้รับความคุ้มครองมากถึง 5 กรณีเลยทีเดียว คือ

 

1. เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย ถ้านอนโรงพยาบาลจะได้รับวันละ 300 บาท ถ้าแพทย์สั่งให้หยุดงาน 3 วันขึ้นไป แต่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล จะได้รับวันละ 200 บาท

2. เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ตลอดชีวิต)

3. เงินค่าทำศพ 50,000 บาท

4. เงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิน 2 2 คน)

5. เงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในช่วงการระบาดโควิด-19 กลุ่มฟรีแลนซ์ และอาชีพอิสระ 9 กลุ่ม ที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด ยังได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ใครที่ยังไม่ได้รับเงิน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบว่าติดค้างปัญหาจุดใด

 

ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายกี่บาท ได้คุ้มครองอะไรบ้าง