โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้ง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ล็อตที่ 9 จำนวน 4 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยแล้ว

12 กันยายน 2564  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ในแฟนเพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้ง

 

วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่ 9 จำนวน 4 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยแล้ว

 

รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 12 ก.ย.2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านโดส

 

ทั้งนี้ วัคซีนในล็อตดังกล่าวจะทยอยจัดส่งให้แก่องค์กร/นิติบุคคล อปท และโรงพยาบาลที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไป

 

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

วัคซีนซิโนฟาร์ม 4 ล้านโดส เดินทางถึงไทยแล้ว

 

วัคซีนซิโนฟาร์ม 4 ล้านโดส เดินทางถึงไทยแล้ว

 

วัคซีนซิโนฟาร์ม 4 ล้านโดส เดินทางถึงไทยแล้ว