“จุรินทร์” ขอบคุณทุกฝ่าย ร่วมกันผ่านร่างแก้ไข รธน. วาระ 3 สะท้อน ว่า “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม้จะแก้ยาก แต่ก็แก้ได้”

10 ก.ย.2564   หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  แถลงข่าวภายหลังประชุมร่วมกันของรัฐสภา ว่า พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะเจ้าของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านที่ประชุมรัฐสภา   ขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ให้ผ่านความเห็นชอบไปได้ด้วยดี  อย่างน้อยที่สุดก็สะท้อนให้เห็นว่า   รัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้จะแก้ยาก แต่ก็สามารถแก้ได้ ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมใจกัน  

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมมั่นใจว่า  จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง และระบอบประชาธิปไตยในอนาคตมากขึ้น ซึ่งผมเชื่อว่า  เป็น  สิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเห็น”

เนื้อหาสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ประเด็นที่ 1 เปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบ   2. ปรับจำนวนผู้แทนราษฎร   เป็นผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้ง 400 เขต ( 400 คน)  และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 คน และประเด็นที่ 3 คือ การคำนวนจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ซึ่งมีอยู่ 100 คน  ให้นับคะแนนบัตรใบที่ 2 ที่ลงคะแนนเลือกพรรค แล้วนำมาเทียบสัดส่วนกับผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ 100 คน ถ้าพรรคการเมืองไหนได้คะแนนพรรค 100% ก็จะได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 คนไปเลย แต่ถ้าพรรคไหนได้คะแนนพรรค 60% ก็จะได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 60 คน  

ขั้นตอนต่อไป ต้องรอไว้ 15 วัน ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งระหว่าง 15 วันนี้  ถ้ามีสมาชิกรัฐสภาสงสัยในเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไข  สามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ แต่ ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่รับเรื่อง ถ้าทุกอย่างผ่านตามขั้นตอนกระบวนการ  จนกระทั่งทรงลงพระปรมาภิไธย และถือว่า  ผ่านกระบวนการเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญทุกประการแล้ว ขั้นต่อไป ก็คือการยกร่างกฎหมายลูก หรือพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไข