ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระ3

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในวาระ3

 

ผลการลงคะแนนล่าสุดปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทั้งในส่วนของส.ส.ที่ได้เสียงเดินกึ่งหนึ่งรวมถึง เสียงจากส.ว.ที่ล่าสุดเกินจำนวน 1 ใน 3 หรือ 84 เสียงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไปเป็นที่เรียบร้อย

 

จึงถือว่าที่ประชุมให้ความ "เห็นชอบ" รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข

 

ด่วน! รัฐสภา"ผ่านฉลุย" ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด