ผลลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วาระ 3 ส.ส+ส.ว.เห็นขอบ 472 เสียง ไม่เห็นชอบ ส.ส.+ส.ว. รวม 33 เสียง งดออกเสียงรวม ส.ส.+ ส.ว. 187 เสียง คะแนน ส.ส. จากพรรคการเมืองที่มิได้ดำรงตำแหน่งฯ เห็นชอบ 142 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 54 เสียง รวม 206 คน ไร้เงา "ธรรมนัส"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

10 กันยายน 2564 การประชุมรัฐสภา เพื่อผลการนับคะแนนการลงมติในวาระที่สาม ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ผลดังนี้

 

1.คะแนน ส.ส. จำนวน 467 คน เห็นชอบ 323 คน ไม่เห็นชอบ 23 งดออกเสียง 121  

 

2.คะแนน ส.ว. จำนวน 225 คน เห็นชอบ 149 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 66 

 

เห็นขอบ ส.ส+ส.ว. รวม 472 เสียง

ไม่เห็นชอบ ส.ส.+ส.ว. รวม 33 เสียง

งดออกเสียงรวม ส.ส.+ ส.ว. รวม 187 เสียง 

ผลโหวตรัฐธรรมนูญวาระ3เห็นขอบ 472 เสียง ไร้เงา"ธรรมนัส"

 

คะแนน ส.ส. จากพรรคการเมืองที่มิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา หรือรองประธานสภา เห็นชอบ 142 ไม่เห็นชอบ 10 งดออกเสียง 54 เสียง รวม 206 คน

 

มีรายงานว่า การลงมติในวันนี้ไม่ปรากฎว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เพิ่งถูกปลดจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาลงคะแนนเสียง  

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด