background-defaultbackground-default
ปลาบปลื้ม!ฉีดวัคซีนพระราชทานกลุ่มเปราะบาง

​กำแพงเพชร- ผู้ว่าฯกำแพงเพชร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัด ให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 400 โดส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

ปลาบปลื้ม!ฉีดวัคซีนพระราชทานกลุ่มเปราะบาง

เมื่อเวลา 09.00 น.​วันที่ 10 กันยายน 2564 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัด ให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน ณ สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร จำนวน 400 คน โดยมีการกระจายวัคซีนไปยังแต่ละอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เพื่อจัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทานพร้อมกันทั้งจังหวัด นอกจากนี้ได้มอบยาชุดพระราชทาน จำนวน 50 ชุด​

ปลาบปลื้ม!ฉีดวัคซีนพระราชทานกลุ่มเปราะบาง

 

สำหรับวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวัคซีนพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยมีพระประสงค์ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปลาบปลื้ม!ฉีดวัคซีนพระราชทานกลุ่มเปราะบาง

โดย พิพัฒน์ จงมีความสุข / กำแพงเพชร

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด