เทศบาลนครขอนแก่นปิดโรงเรียนในสังกัด พร้อมศูนย์เด็กเล็ก 11 แห่ง หลังมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นและยังพบว่ามีผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยเฉพาะแคมป์คนงานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ส่วนกรณีศูนย์เด็กเล็ก ยังมีอาหารให้ผู้ปกครองเข้ามารับได้ทุกวัน ถึงแม้สั่งปิดกรณีพิเศษ

30 มิถุนายน 2564 จากกรณีที่ จ.ขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันเดียว 33 ราย อ.ภูเวียงสูงสุด 15 ราย หลังเดินทางกลับมาจากไซด์แรงงานที่กรุงเทพฯ ทำให้สถานศึกษาหลายแห่งทยอยประกาศหยุดเรียนตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนเกือบทุกแห่งในเขต จ.ขอนแก่น มีการประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น,โรงเรียนมณีอนุสรณ์,โรงเรียนสนามบิน,โรงเรียนสุรัสวดี,โรงเรียนกัลยาณวัตร,โรงเรียนแก่นครวิทยาลัยและโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รวมไปถึงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ 11 แห่ง ก็มีคำสั่งหยุดการเรียนการสอนเช่นกัน

นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ตัวเลขการระบาดในจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีคลัสเตอร์ถึงแม้จะเป็นคลัสเตอร์ในบางพื้นที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบาดเขตในเมืองกำลังมากขึ้นก่อให้เกิดความวิตกกังวล ทั้งบุคลากรทางการศึกษาคือครู ผู้ปกครอง นักเรียนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ทางเทศบาลมีการตรวจสอบ พบว่ามีผู้ปกครองที่เดินทางกลับมาจากแคมป์คนงานหลาย 10 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาล ประกอบกับมีการตรวจสอบว่ามีนักเรียนบางคน หรือกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนบางคนที่เกี่ยวข้องกับ ไทม์ไลน์ผู้ที่มีผลการตรวจออกมาเป็นบวก


ทน.ขอนแก่นปิดโรงเรียนในสังกัด พบผู้ปกครองกลับจากแคมป์คนงานจำนวนมาก

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวนักเรียนครูและบุคลากร ทางเทศบาลนครขอนแก่น จึงมีการให้ประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนชั่วคราวโดยขอประเมินสถานการณ์ก่อน เพื่อติดตามตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นอย่างไร เพราะอาจก่อให้เกิดความสับสนมาก จึงได้มีการหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวและจะกลับมาเปิดในวันจันทร์หน้า ซึ่งช่วงก่อนที่จะเปิดทางเทศบาลก็จะมีการประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรถ้า สถานการณ์ดีขึ้นก็สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่ถ้ายังมีบางประการที่ไม่พึงประสงค์ก็จะขยายต่อก็จะประชุมตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นการปิดในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลแล้วก็ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่ายังคงมีอาหารกลางวันที่ผู้ปกครองประสงค์อยากจะมารับเอาไปให้ลูกทานก็สามารถมารับได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทน.ขอนแก่นปิดโรงเรียนในสังกัด พบผู้ปกครองกลับจากแคมป์คนงานจำนวนมาก
ทน.ขอนแก่นปิดโรงเรียนในสังกัด พบผู้ปกครองกลับจากแคมป์คนงานจำนวนมาก
"เราจะมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลว่าถ้าสถานการณ์ซาลง ตัวเลขลดลงหรือไม่มี ข้อน่ากังวลสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติก็สามารถดำเนินการเปิดได้ตามปกติในวันจันทร์ แต่ถ้าตัวเลขกลายเป็นคลัสเตอร์จริงขึ้นมาก็อาจจะมีการปิดเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับการเรียนการสอน ในระหว่างนี้เราก็จัดการเรียนการสอนทั้ง 6 รูปแบบ ทั้งออนไซต์ ออนไลน์ ออนแอร์ ออนแฮนด์ เราแบ่งนักเรียนเป็นครึ่งห้องเรียนอยู่ที่บ้านก็คือออนไลน์อีกครึ่งห้องก็คือออนไซต์ที่มาเรียนในห้องเรียน ขณะเดียวกันบางส่วนที่ให้เรียนออนไลน์ก็มีออนแอร์ ก็คือให้การบ้านไปด้วยโดยเสริมออนแอร์ ก็คือการให้การบ้านในเสาร์- อาทิตย์ ก็ต้องให้มีความสอดคล้องมีความเหมาะสมด้วย เพราะบางทีถ้าครูไม่คุยกัน ไม่ประสานงานกันต่างคนต่างให้งานมาก จนล้นเด็กจะไม่มีสมาธิที่จะทำให้งานออกมาได้ดี" นายธีระศักดิ์ กล่าว

ทน.ขอนแก่นปิดโรงเรียนในสังกัด พบผู้ปกครองกลับจากแคมป์คนงานจำนวนมาก