รัฐบาลสหรัฐฯ เดินหน้าผลักดันการใช้พลังงานสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าใช้แผงโซลาร์เซลผลิตไฟฟ้าให้ได้ 45% ของที่ใช้ในประเทศ

โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตั้งเป้าให้ไฟฟ้าที่ใช้ในสหรัฐฯ ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยบอกว่าภายในปี 2050 ไฟฟ้าที่ใช้ในสหรัฐฯ 45% ควรจะผลิตมาจากแผงโซลาร์เซล ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้

กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าขณะนี้ไฟฟ้าที่ใช้ในสหรัฐฯ ถูกผลิตมาจากพลังงานแสงอาทิตย์เพียง 3% แต่ถ้ามีการขยายพื้นที่ตั้งแผงโซลาร์เซล และมีการลงทุนอย่างจริงจัง ก็สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ไบเดนตั้งไว้

เมื่อเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่งประกาศเป้าหมายให้รถยนต์ที่ขายในสหรัฐฯ จะต้องเป็นแบบไม่ปล่อยไอเสียเข้าสู่ชั้นบรรยากาศทั้งหมด ภายในปี 2030 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของไบเดนเอาจริงในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ก็เป็นนโยบายที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน