ร.อ.ธรรมนัส ยังทำงานปกติ ก่อนประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ชี้งานไม่ค้าง ยังเดินหน้าตามแผนการใช้งบประมาณ

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า ในช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายน 2564 ทางด้าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเข้ามาทำงานในกระทรวงเกษตรฯ ตามปกติ ก่อนที่จะมีข่าวประกาศลาออกจากตำแหน่งในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน  

ร.อ.ธรรมนัส สั่งงานปกติ ก่อนประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช. ในช่วงบ่าย

ซึ่งในช่วง 2 ปีที่  ร้อยเอกธรรมนัส เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นั้น ได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานประกอบด้วย 1.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  2.กรมพัฒนาที่ดิน  3.สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)   และ4.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

 

ร.อ.ธรรมนัส สั่งงานปกติ ก่อนประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช. ในช่วงบ่าย

ร.อ.ธรรมนัส สั่งงานปกติ ก่อนประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช. ในช่วงบ่าย

โดยในส่วนของ สปก.นั้น ได้ผลักดันให้แก้ไขอำนาจการพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินในเขต สปก.จากเดิม เป็นของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด (คปจ.) มาเป็นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปก.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน พร้อมเรียกคืนการถือครองที่ดินไม่ถูกต้องของนักการเมืองทุกระดับ ล่าสุดได้ผลักดันให้ปลูกสมุนไพรในเขตสปก.ด้วย

 

ร.อ.ธรรมนัส สั่งงานปกติ ก่อนประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช. ในช่วงบ่าย

ในส่วนของ กรมฝนหลวง ได้สั่งการให้ทำฝนหลวงตลอดทั้งปี กรมพัฒนาที่ดิน ได้ผลักดันระบบหมอดินให้เข้าถึงเกษตรกรมากที่สุด สนับสนุนขุดบ่อขนาดเล็ก และปรับรูปแบบอตก.ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ลดการขาดทุนเป้าหมายมีกำไรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างแผนปรับโครงสร้างใหม่

นอกจากนี้ ระหว่างที่ทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ ดูแลทางด้านน้ำทั้งประเทศ ในขณะที่มีเกษตรชาวนาเกลือเข้าพบเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ และ ร้อยเอกธรรมนัส พยายามผลักดันโครงการพะเยาโมเดลในหลายสินค้า เพื่อแก้ปัญหาด้านราคา ด้วยเช่น ลำไย ข้าว มะม่วง เป็นต้น 

ร.อ.ธรรมนัส สั่งงานปกติ ก่อนประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช. ในช่วงบ่าย

“โครงการที่ร้อยเอกธรรมนัส ผลักดันให้ดำเนินการทั้งหมดคาดว่าจะไม่คั่งค้าง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโครงการตามงบประมาณปกติ สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ตามระบบ “ แหล่งข่าววงในกล่าว

ร.อ.ธรรมนัส สั่งงานปกติ ก่อนประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช. ในช่วงบ่าย

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ