svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

นายกฯสั่งทบทวน บัตรคนจน-คนละครึ่ง ช่วยปชช.

นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่ง ให้ครอบคลุมประชาชนได้ประโยชน์มากสุด

โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ ระบุ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการช่วยเหลือให้ทั่งถึงแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ให้ครอบคลุมและรวดเร็วอีก รวมทั้งยังจะมีการทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่งเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงมากที่สุด

นายกฯสั่งทบทวน บัตรคนจน-คนละครึ่ง ช่วยปชช.

สำหรับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ตามมาตรา 33 39 และ 40 รัฐบาลได้มีการเร่งรัดให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 29 จังหวัด โดยได้มีจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตราไปแล้วจำนวน 8,865,806 ราย และนายจ้าง จำนวน 117,758 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 41,160 ล้านบาท หรือคืบหน้าไปถึง 97% จากกรอบที่อนุมัติเดิม แบ่งเป็น
 

นายกฯสั่งทบทวน บัตรคนจน-คนละครึ่ง ช่วยปชช.

ผู้ประกันตน ม. 33 จำนวนโอน 3,269,993 ราย จำนวนเงิน 8,174 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท/คน)
นายจ้าง จำนวนโอน 117,758 ราย จำนวนเงิน 5,006 ล้านบาท (ได้รับการช่วยเหลือ 3,000 บาท/ลูกจ้าง/เดือน ไม่เกิน 200 คน)
ผู้ประกันตน ม. 39 จำนวนโอน 1,293,921 ราย จำนวนเงิน 6,469 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 /ราย)
ผู้ประกันตน ม. 40 จำนวนโอน 4,301,892 ราย จำนวนเงิน 21,509 ล้านบาท (ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 /ราย)