พัทลุง - ถือฤกษ์วันที่เก้าเดือนเก้าอบจ.โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมเซ็นสัญญาสัมปทานรังนก หลังมีการยื่นประมูลมาแล้ว 9 ครั้ง ใช้เวลาในการร่วมประมูลยาวนานถึง 7 เดือน

9 กันยายน 2564 เวลา 09.19 น.นายวิสุทธ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมลงนามในสัญญาสัมปทานรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดพัทลุง  กับ บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด โดยมีนาง กมลทิพย์ ทองฤทธิ์ ผู้รับสัมปทาน ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นของจังหวัดพัทลุง หลังมีการเปิดประมูลไปถึง 9 ครั้ง  ใช้เวลาในการร่วมประมูลยาวนานถึง 7 เดือน ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 

อบจ.พัทลุงถือฤกษ์วันที่ 9 เดือน 9 เซ็นสัญญาสัมปทานรังนก อบจ.พัทลุงถือฤกษ์วันที่ 9 เดือน 9 เซ็นสัญญาสัมปทานรังนก
 

ในการทำสัญญาในครั้งนี้  บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด  เป็นผู้มีสิทธิเข้าเก็บรังนกอีแอ่นในพื้นที่เกาะสัมปทาน หมู่เกาะสี่เกาะห้า ในพื้นที่ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  ในวงเงินอากร จำนวน 400 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2569

อบจ.พัทลุงถือฤกษ์วันที่ 9 เดือน 9 เซ็นสัญญาสัมปทานรังนก อบจ.พัทลุงถือฤกษ์วันที่ 9 เดือน 9 เซ็นสัญญาสัมปทานรังนก
 

อบจ.พัทลุงถือฤกษ์วันที่ 9 เดือน 9 เซ็นสัญญาสัมปทานรังนก อบจ.พัทลุงถือฤกษ์วันที่ 9 เดือน 9 เซ็นสัญญาสัมปทานรังนก

และหลังจากมีการลงนามในสัญญาสัมปทานแล้ว ในช่วงบ่ายวันนี้ ทางคณะทั้งสองฝ่ายก็จะมีการเดินทางลงพื้นที่ไปยังเกาะสัมปทาน หมู่เกาะสี่เกาะห้า ในพื้นที่ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  เพื่อดำเนินการส่งมอบพื้นที่เกาะสัมปทานให้กับ บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด  ต่อไปอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว โดย:
ธัญวีร์  จันทร์สุขศรี จ.พัทลุง