กรมอนามัย แนะยกระดับป้องกัน โควิด-19 ใน "แคมป์คนงาน" ตรวจเข้ม ATK ลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ พร้อมแนะวิธีปฏิบัติตัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 กันยายน 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะยกระดับการป้องกัน "โควิด-19" ใน "แคมป์คนงาน" เข้มมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเฝ้าระวังสังเกตสถานการณ์ การระบาดรายวันพบว่า "แคมป์ก่อสร้าง" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้คนงานเริ่มกลับมาปฏิบัติงานจึงทำให้เกิดความกังวลใจของคนในพื้นที่ใกล้เคียงว่าอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้ง

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงขอให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก การรับ-ส่งคนงาน การควบคุมดูแลความสะอาดที่พักคนงาน พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน การเว้นระยะห่างช่วงทำงานและขณะพัก จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ คุ้มเข้มการสวมหน้ากากตลอดเวลา รวมทั้งการคัดกรองเบื้องต้นพร้อมสังเกตอาการป่วยของคนงาน

 

ตรวจเข้ม หวั่นการระบาดโควิด "แคมป์คนงาน"

สำหรับคนงานก่อสร้างและคนในครอบครัว หากมีสมาชิกอยู่ในบ้านร่วมกันหลายคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

 

1.ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัว และงดการนำมือมาสัมผัสใบหน้า และให้งดกินอาหารร่วมกัน

 

2.หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ แยกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตู ราวบันได 

 

3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือการรวมกลุ่ม ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันในทุกกิจกรรม ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นและต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง

 

และ 4.กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัวหรือแยกสำรับกัน

 

อธิบดีกรมอนามัย ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการหรือนายจ้างควรให้คนงานในแคมป์ต่างๆ ประเมินความเสี่ยง ผ่าน "ไทยเซฟไทย" ของกรมอนามัย

 

และหากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ผู้ที่เริ่มมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อ โควิด-19 ควรตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test kit (ATK) เพื่อคัดกรองเบื้องต้น

 

ตรวจเข้ม หวั่นการระบาดโควิด "แคมป์คนงาน"