นอภ.เขาค้อแจงลุยตรวจโรงแรมรีสอร์ทเถื่อน หลังหมดเวลาผ่อนปรนตามคำสั่ง 6/2562 พบโรงแรมรีสอร์ท 1 แห่ง ทำผิดกฎหมายโดยประกอบกิจการไม่ได้รับอนุญาต

4 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เดินหน้าตรวจสอบโรงแรม รีสอร์ทที่ประกอบธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 โดยล่าสุดนายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ กล่าวว่า หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนปรนตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 6/2562 ลงตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางอำเภอฯได้บูรณาการคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมรีสอร์ทใน 7 ตำบลของอ.เขาค้อ ซึ่งเปิดดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายนที่ผ่านมาจำนวน 3 ตำบล(ทุ่งสมอ,แคมป์สน,เข็กน้อย) พบโรงแรมรีสอร์ททำผิดกฎหมายโดยประกอบกิจการไม่ได้รับอนุญาตเพียง 1 ราย

 

นายภาคภูมิ กล่าวว่า โรงแรมรีสอร์ทที่ค่อนข้างมีปัญหาถูกตรวจสอบ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ 4 ตำบลของ อ.เขาค้อได้แก่ ต.เขาค้อ, ต.ทุ่งสะเดาะพง,ต.ริมสีม่วง, ต.หนองแม่นา ซึ่งมีปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนฯ และที่ดินทหารขอใช้โดยมีการส่งมอบคืนให้กรมป่าไม้เมื่อปี 2562 แล้ว แต่เนื่องจากคำสั่ง หน.คสช.ที่ 6/2562 มีการผ่อนปรนให้โรงแรมยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง ทางจังหวัดจึงให้โรงแรมรีสอร์ทยื่นจดแจ้ง ปรากฏว่ามีจำนวน 457 แห่งใน 4 ตำบลนี้ที่ยื่นขอจดแจ้ง จึงนำเสนอไปคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนปรนตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 6/2562 ทางจังหวัดฯจึงมีคำสั่งให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมรีสอร์ทที่ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

ลุยตรวจโรงแรม รีสอร์ทเถื่อน หลังหมดเวลาผ่อนปรนตามคำสั่งคสช.
 

นายอำเภอเขาค้อ กล่าวอีกว่า ตามแผนการตรวจสอบทางอำเภอฯพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตลอดเดือนกันยายนนี้ โดยเริ่มจาก ต.ทุ่งสมอ, ต.แคมป์สน,ต.เข็กน้อย ก่อน ซึ่งใน 3 ตำบลนี้พื้นที่ส่วนใหญ่โรงแรมรีสอร์ทต่างมีเอกสารสิทธิ์ ประกอบกับเกิดสถานการณ์โควิดทำให้สถานที่พักพากันปิดกิจการ ล่าสุดในการตรวจสอบพบสถานที่พักที่เปิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียว ส่วนพื้นที่เป้าหมายที่เหลือ 4 ตำบล ทางคณะเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบหลังจากนี้เช่นกัน แต่ก่อนหน้านี้ทางอำเภอฯได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังโรงแรมรีสอร์ท 457 แห่ง ให้หยุดดำเนินธุรกิจหากยังไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547

ลุยตรวจโรงแรม รีสอร์ทเถื่อน หลังหมดเวลาผ่อนปรนตามคำสั่งคสช.

"ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาที่ดิน 4 ตำบลของอ.เขาค้อ ทางจังหวัดฯได้เสนอ 3 แนวทางไปยัง คทช.เพื่อแก้ไขปัญหาได้แก่ 1.จัด คทช. 2.การขอใช้ที่ดินป่าสงวนฯจากกรมป่าไม้ และ 3.ให้ที่ดินในเขตป่าเปลี่ยนเป็นที่ดินราชพัสดุ"นายภาคภูมิกล่าวและว่า นอกจากนี้ยังมีสถานที่พัก(โฮมสเตย์)ทั้ง 7 ตำบลที่อยู่ในข่ายมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องและพักไม่เกิน 20 คนจำนวนกว่า 400 แห่ง เบื้องต้นเข้าข่ายผ่านกฎเกณฑ์การพิจารณาของทางอำเภอฯแล้วจำนวน 270 กว่าราย ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของทางจังหวัด"นายภาคภูมิกล่าว

 

นายภาคภูมิกล่าวว่า ปัจจุบันอ.เขาค้อมีโรงแรมรีสอร์ทที่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 แล้วจำนวน 90 แห่งและอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 4 แห่ง ส่วนสถานที่พัก(โฮมสเตย์)ที่มีห้องพักไม่ 4 ห้องและพักไม่เกิน 20 คน ที่ได้รับการอนุญาตตามกฎกระทรวงแล้วมีจำนวน 20 แห่ง

ลุยตรวจโรงแรม รีสอร์ทเถื่อน หลังหมดเวลาผ่อนปรนตามคำสั่งคสช.

โดย - สุนทร คงวราคม