พะเยา – สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ร่อนหนังสือแจงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอิง หลังชาวบ้านปางมดแดง ร้องสื่อช่วยเดือดร้อนจากทางเบี่ยงผิวดวงจันทร์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทางหลวงชนบทที่17ร่อนหนังสือแจง “ถนนผิวดวงจันทร์”

กรณีเนชั่นทีวี นำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา จากการใช้ถนนเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข พย. 4033 เชื่อมระหว่าง อ.เชียงคำ อ.จุน จ.พะเยา กับ อ.เทิง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  เนื่องจากได้มีบริษัทรับเหมาไม่ทราบชื่อ ได้ทำการทุบสะพานข้ามลำน้ำอิง บ้านปางมดแดง-สักทุ่ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น ไม่ได้ดำเนินการทำการก่อสร้างสะพานดังกล่าวมากว่า 2 เดือน ซ้ำยังทำทางเบี่ยงซึ่งเดิมเป็นทางไปทำไร่ ทำนา ที่เต็มไปด้วยหลุม บ่อ น้ำท่วมขังเป็นจุดๆตลอดแนว ตลอดระยะทางไกลกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามและที่สำคัญบริเวณที่ก่อสร้างไม่มีป้ายโครงการปิดประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบ ผู้รับเหมาบริษัทใด รวมถึงระยะเวลาก่อสร้างและงบประมาณไม่แจ้งแต่อย่างใด จนต้องร้องเรียนสื่อมวลชน เพื่อหาคนมารับผิดชอบหรือแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน

ทางหลวงชนบทที่17ร่อนหนังสือแจง “ถนนผิวดวงจันทร์”

ล่าสุดทางสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย ) ได้ทำหนังสือชี้แจง ทำความเข้าใจไปยังกองบรรณาธิการที่ คค 0733.2/3734  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ความว่า 1.โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างสะพาน คสล.ข้ามแม่น้ำอิง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ความยาว 92 เมตรดำเนินการโดยทางหลวงชนบทที่ 17 โดย หจก.รัตนานุพัช เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วันเริ่มสัญญา 19 กุมภาพันธ์-14 พฤษภาคม 2564 งบประมาณทั้งสิ้น19,980,000 บาท ใช้งบประมาณปี 2564 จำนวน 4,252,800 และงบประมาณปี 2565 จำนวน 15,727,200บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ทุบรื้อสะพานเดิมออก สำหรับการสัญจรกำหนดให้ยวดยานเลี่ยงใช้ทางเบี่ยงระยะทาง 1 กิโลเมตรเพื่อข้ามลำน้ำ ณ สะพาน คสล. ของกรมชลประทานเป็นการชั่วคราว

ทางหลวงชนบทที่17ร่อนหนังสือแจง “ถนนผิวดวงจันทร์”

 

2.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 พร้อมแขวงทางหลวงชนบทพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง และผู้นำชุมชนบ้านปางมดแดง เจ้าของพื้นที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 พบว่าทางเบี่ยงชั่วคราวชำรุด ยวดยานผ่านไม่ได้ 1จุด อันเนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำเอ่อท่วมและพัดผ่าน ซึ่งได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขในจุดดังกล่าว จนสามารถสัญจรผ่านไปได้แล้วซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขทางเบี่ยงชั่วคราวในจุดอื่นๆ ให้สัญจรไปได้อย่างสะดวกในระยะทาง 1 กิโลเมตร

ทางหลวงชนบทที่17ร่อนหนังสือแจง “ถนนผิวดวงจันทร์”

3.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 และแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ได้แจ้งประสานหน่วยงานชลประทานเพื่อใช้สะพานคสล. เป็นการชั่วคราวแล้ว

ทางหลวงชนบทที่17ร่อนหนังสือแจง “ถนนผิวดวงจันทร์”

4.ผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการไปเรียบร้อยแล้ว ณ เชิงลาดสะพานในบริเวณโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ

ด้านนายสงกา ผลาปี ผู้ใหญ่บ้านปางมดแดง หมู่ 9 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกันเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ชาวบ้านยังรู้สึกว่าความเดือดร้อนยังมีอยู่ ยังไม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้าน ป้ายโครงการยังไม่เห็น มีเพียงการถมดินเพื่อให้เส้นทางดีขึ้นแต่ยังเป็นโคลนเหมือนเดิม 

ทางหลวงชนบทที่17ร่อนหนังสือแจง “ถนนผิวดวงจันทร์”

อย่างไรก็ตาม ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจะเข้ารับฟังการชี้แจงจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ในวันประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ว่าจะทำให้ชาวบ้านได้ความสะดวกในการสัญจรไปมาให้มากที่สุดได้อย่างไร

โดย นพพร ทาทาน / พะเยา