แม่ฮ่องสอน - ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับมาตรการป้องกันลักลอบเข้ามือง ค้ายาเสพติด โควิด-19 ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการด้านความมั่นคงแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 3 จุด 

คุมเข้มชายแดนสกัดลอบเข้าเมือง-ยาเสพติด-โควิด

โดยจุดแรก ตรวจเยี่ยมที่ฐานปฏิบัติการดอยแสง มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ดูแลความสงบเรียบร้อย จุดที่ 2 ที่ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง มีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บูรณาการร่วมกับ กองร้อย อส. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ดูแลพื้นที่ โดยผู้บังคับหน่วยทั้งสองฐาน ได้รายงานถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยเป็นปกติ

 

คุมเข้มชายแดนสกัดลอบเข้าเมือง-ยาเสพติด-โควิด

จุดที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคอยาว หรือปะด่อง ที่บ้านห้วยปูแกง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ทำให้การท่องเที่ยวหยุดไป และหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว ก็จะเปิดหมู่บ้านรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านห้วยปูแกงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย

คุมเข้มชายแดนสกัดลอบเข้าเมือง-ยาเสพติด-โควิด

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามปัญหาอุปสรรค จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันได้ประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง ในการประเมินสถานการณ์ชายแดน รวมทั้งการวางมาตรการการป้องกันการลักลอบหลบหนีการเข้าประเทศ ของบรรดาแรงงานต่างชาติ และปัญหาการลักลอบการค้ายาเสพติด ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามายังประเทศไทย

คุมเข้มชายแดนสกัดลอบเข้าเมือง-ยาเสพติด-โควิด

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน