svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"อุตรดิตถ์"เปิดสอนแล้ว43โรงเรียนใน4 อำเภอ

01 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

อุตรดิตถ์ - คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์ อนุญาตโรงเรียน 43 แห่ง ใน 4 อำเภอ เปิดสอน On site ได้แล้ว เริ่มวันนี้ ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินให้สอนในรูปแบบอื่นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุญาตให้โรงเรียนพื้นที่ 4 อำเภอคือ อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด อ.ฟากท่า และ อ.บ้านโคก จำวน 43 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดสอนได้ตามปกติที่โรงเรียน บรรยากาศเปิดสอนที่โรงเรียนวันแรก ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ต่างตระหนักให้ความสำคัญคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อมบุตรหลานในการมาเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งก่อนเข้าโรงเรียนและในห้องเรียน ทุกจุดต้องมีเจลล้างมือ และยึดตามมาตรการของกรมอนามัย 44 ข้ออย่างเคร่งครัด และเน้นจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ไม่เดินเรียน งดกิจกรรมรวมกลุ่ม

"อุตรดิตถ์"เปิดสอนแล้ว43โรงเรียนใน4 อำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้าแม้ว่าจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ของ จ.อุตรดิตถ์ พบว่านักเรียนยังคงเดินทางมาเรียนตามปกติ และส่วนใหญ่ตื่นเต้นกับการได้มาโรงเรียน แม้จะยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโควิด-19 เนื่องคิดถึงเพื่อน คิดถึงบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่ต้องเรียนออนไลน์ รับใบงาน การบ้านจากคุณครู มาเป็นระเวลา 3 เดือน

 

"อุตรดิตถ์"เปิดสอนแล้ว43โรงเรียนใน4 อำเภอ

นายคณิตธวัช บำรุงรัตน์ จ่าจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์ ได้ออกประกาศฉบับที่ 33 (ล่าสุด) เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางสำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง หลังจากก่อนหน้านี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงต่อเนื่อง จึงได้มีประกาศให้ทุกโรงเรียนงด การเรียนการสอนแบบ On site แต่ปัจจุบันสถานการณ์ ในบางพื้นที่ของ จ.อุตรดิตถ์ มีแนวโน้มลดลงและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุตรดิตถ์ ได้มีการพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการ เรียนการสอนรูปแบบที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่

"อุตรดิตถ์"เปิดสอนแล้ว43โรงเรียนใน4 อำเภอ

โดยมีมติให้โรงเรียน 43 แห่ง ทั้งมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 4 อำเภอ คือ อ.ท่าปลา 15 แห่ง อ.น้ำปาด 6 แห่ง อ.ฟากท่า 8 แห่ง และ อ.บ้านโคก 14 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดกลางและเล็ก ที่ผ่านการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์กรมอนามัย 44 ข้อ สามารถเปิดสอนในรูปแบบ On site ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

"อุตรดิตถ์"เปิดสอนแล้ว43โรงเรียนใน4 อำเภอ

 

 ทั้งนี้ โรงเรียนพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ตรอน อ.พิชัย อ.ลับแล และ อ.ทองแสนขัน ให้งดการเรียนการสอนแบบ On site จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้พิจารณาการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) เรียนผ่านช่อง DLTV (KU-BAND)(On air) เรียนผ่านแอปพลิเคชั่น (On demand) หรือเรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียนแบบฝึกหัด (On hand) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมาก มาจากหลากหลายพื้นที่ และพื้นที่ยังพบการระบาดของโควิด-19 ซึ่ง สถานการณ์โควิด-19 จ.อุตรดิตถ์ ยอดสะสม 3,082 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 258 ราย เสียชีวิต 18 ราย และยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาล 493 ราย

"อุตรดิตถ์"เปิดสอนแล้ว43โรงเรียนใน4 อำเภอ

โดย บุญพิมพ์ ใบยา / อุตรดิตถ์

logoline